Automatyzacja procesów technologicznych

Armatura rurowa

Zawory regulacyjne siodła
Zawory zwrotne
Zawory kulowe
Zawory regulacyjne siodła
Zawory zwrotne
Zawory kulowe

 

Zasuwy ślizgowe
Zawory elektromagnetyczne
 
Zasuwy ślizgowe
Zawory elektromagnetyczne
 

Armatura rurowa — urządzenie instalowane na rurociągach i przeznaczone do sterowania (wyłączania, dystrybucji, regulacji, zrzutu, mieszania, separacji fazowej) przepływami mediów roboczych (ciekłych, gazowych, gazowych, proszkowych, zawiesin itp.) poprzez zmianę powierzchni przekroju poprzecznego.

This category does not contain any products.
0