Sita molekularne 13X, Molecular Sieve

Sita molekularne 13X, Molecular Sieve

1019681
Цена:
2.8 zł
1019681

Features Sita molekularne 13X, Molecular Sieve

Rodzaj dyszy
Molekularne sita (Molecular Sieve)
Analog
НКС DOLSIN
Podanie
абсорбера, десорбера, очистки газов, декарбонизатора, насадочных колонн, ректификации, дистиляции, дегидратации
Producent
BTS

Description

Sita molekularne 13X sita molekularnego 13X 13X sito molekularne postaci sodowej typu X i kryształ posiada znacznie większy otwór porów niż typu kryształu A. adsorbuje się cząsteczek o średnicy mniejszej niż kinetycznej 9 angstremów (0,9 nM) i nie obejmuje tych bardziej. Posiada również najwyższą wydajność wśród zwykłych amortyzatorów oraz wysoki współczynnik wymiany masy. Może usunąć zanieczyszczenia, które są zbyt duże, aby zmieścić się w kryształ typu A i jest powszechnie stosowane do oddzielania azotu od tlenu. Typowe zastosowania to: a) usuwanie CO 2 i wilgoć z powietrza (powietrze wstępnego oczyszczania) i inne gazy b) oddzielenie z powietrza wzbogaconego w tlen. c) usuwanie związków N-łańcuchu od związków aromatycznych. d) usuwanie R-SH i H2S z węglowodorem strumieni cieczy (LPG, butan, itd.). e) ochrony katalizatora, usuwanie węglowodorów zawierających tlen (olefiny strumienie). f) wytwarzanie tlen techniczny w układach adsorpcji przy zmiennym ciśnieniu. Regeneracji sit molekularnych 13X 13X typu sita molekularnego może być regenerowany przez ogrzewanie lub w przypadku procesów z przekroczenia temperatury lub ciśnienia zmniejsza się w przypadku wzrostu ciśnienia. W celu usunięcia wilgoci z sitami molekularnymi 13X jest temperatura 250-300 ° C, wymagane Prawidłowo regenerowany sita molekularnego mogą dawać temperatury poniżej punktu rosy wody -100 ° C lub poziomy merkaptanowe lub CO2 poniżej 2 ppm. Stężenie wyjściowe podczas spadku ciśnienia zależy od rozpuszczonego gazu i warunków procesu. Uwaga Aby zapobiec przedostawaniu się dwutlenku węgla lub wstępną adsorpcję organicznych trzeba ponownie go aktywować przed uruchomieniem. Dostarczane w opakowaniu: Beczka metalowa -150 kg. Obchodzenie się opłatę w wysokości 100 $ za tonę. Tektura bębnów - 30 kg. Obchodzenie się opłatę 60 dolarów za tonę. Karton - 25 kg. Obchodzenie się opłatę 40 dolarów za tonę.

Reviews (0)

To add a review please sign up or login
0