Sita molekularne 5A, Molecular Sieve

Sita molekularne 5A, Molecular Sieve

1019406
Цена:
8.6 zł
1019406

Features Sita molekularne 5A, Molecular Sieve

Średnica, mm
5-6 mm
Rodzaj dyszy
Molekularne sita (Molecular Sieve)
Analog
НКС DOLSIN
Podanie
абсорбера, десорбера, очистки газов, декарбонизатора, насадочных колонн, ректификации, дистиляции, дегидратации
Producent
BTS

Description

5A sit molekularnych sit molekularnych 5A Sita molekularne 5A, korzystnie w heterogenicznym węgla rozłączenia adsorpcji spadków ciśnienia, suszenie gazu z wody i dwutlenku węgla. Może być stosowany do oddzielania tlenu, wodoru, dwutlenku węgla i innych procesów adsorpcyjnych i adsorpcji spadku ciśnienia. Typowe zastosowania to: a) silne siły jonowej dwuwartościowy jon wapnia umożliwia doskonałe adsorbent do usuwania wody, CO2, H2S z kwaśnego strumieni gazowych, a mini zmniejszone tworzenie się gazu dostępny. Lekkie merkaptany są adsorbowane. b) oddzielanie od normalnej parafiny i węglowodoru izoparafinowego. c) Wytwarzanie wysokiej czystości, N2, O2, H2 i gazy obojętne z mieszanych strumieni gazowych d) statyczne (nie regeneracyjne) odwadniania oszklenia. wypełniony powietrzem lub gazem. Regeneracji sit molekularnych typu 5A Sit molekularnych typu 5A może być regenerowany przez ogrzewanie lub w przypadku procesów z przeregulowaniem ciepła lub zmniejszenie ciśnienia w przypadku spadku ciśnienia. W celu usunięcia wilgoci z sit molekularnych 5A wymaganej temperaturze 250-300 ° C, Prawidłowo regenerowany sita molekularnego mogą dawać temperatury poniżej punktu rosy wody -100 ° C lub poziomy merkaptanowe lub CO2 poniżej 2 ppm. Stężenie wyjściowe podczas spadku ciśnienia zależy od rozpuszczonego gazu i warunków procesu. Uwaga Aby zapobiec przedostawaniu się dwutlenku węgla lub wstępną adsorpcję organicznych trzeba ponownie go aktywować przed uruchomieniem. Dostarczane w opakowaniu: Beczka metalowa -150 kg. Obchodzenie się opłatę w wysokości 100 $ za tonę. Tektura bębnów - 30 kg. Obchodzenie się opłatę 60 dolarów za tonę. Karton - 25 kg. Obchodzenie się opłatę 40 dolarów za tonę.

Reviews (0)

To add a review please sign up or login
0