Regeneracja rozpuszczalników

Charakterystyka projektu

Projektowanie, dobór urządzeń, montaż i eksploatacja powinny być zgodne z dyrektywami ATEX - Dyrektywa 1999/92 / WE (przeznaczona dla operatorów) i 2014/34 / WE (przeznaczona dla producentów i ich produktów). Dyrektywa ATEX dla producentów i ich produktów 2014/34 / UE

Wybrany schemat technologiczny regeneracji rozpuszczalnika obejmuje uwalnianie z niego wody i suchych substancji organicznych poprzez destylację (wzmocnienie) do określonych wskaźników stężenia i jakości.

Nieregenerowany rozpuszczalnik jest pompowany na talerz (talerz zasilający) kolumny regeneracyjnej, w której odbywa się proces destylacji (usuwanie etanolu i związków zawierających tlen). Opary wzbogacone w łatwo Lotny Składnik są doprowadzane do wymiennika ciepła w celu ich całkowitej kondensacji, tworząc destylat. Wymiennik ciepła 2 pełni rolę pułapki, aby zapobiec utracie Lotny Składnik z nieskondensowanymi gazami. Destylat, który powstał w zbiorze flegmy. Aby zapobiec utracie łatwo lotny skałdnik z kolektora, są one podawane do wymiennika ciepła. Destylat, który powstał w zbiorze flegmy. Pozostałość sześcienna jest odprowadzana z dolnej części kolumny regeneracyjnej, która jest wysyłana do kanalizacji za pomocą pompy. Ogrzewanie kolumny regeneracyjnej odbywa się za pomocą kotła ostroparowego z wymuszonym obiegiem pozostałości sześciennych. Pompa Odśrodkowa jest zainstalowana do cyrkulacji. Aby utrzymać stężenie destylatu w określonych granicach, pewna ilość destylatu pary kolumny jest dostarczana przez pompę do górnej płyty kolumny regeneracyjnej. Z kolektora flegmy za pomocą pompy selekcjonowany jest zregenerowany rozpuszczalnik, który jest zwracany z powrotem do głównej produkcji.

Przed wejściem na płytkę zasilającą kolumny regeneracyjnej, a nie regenerowany rozpuszczalnik, ogrzewa się do określonej temperatury w płytowych wymiennikach ciepła za pomocą zregenerowanego rozpuszczalnika z kolektora flegmy). (Pozostałością sześcienną z dolnej części kolumny regeneracyjnej), odpowiednio. Regenerowany rozpuszczalnik chłodzi się do określonej temperatury w płytowych wymiennikach ciepła (nie regenerowany rozpuszczalnik) (glikol propylenowy z agregatem chłodniczym), odpowiednio.

Do ogrzewania kolumn za pomocą pary zainstalowany jest kolektor ostroparowy poz. Cała kondensacja pary, która powstaje w kotle, jest zwracana do kotłowni.

Woda chłodząca jest dostarczana do wszystkich wymienników ciepła z kolektora ciśnieniowego wody obiegowej i odprowadzana przez kolektor zbiorczy wody obiegowej.

Do przygotowania roztworów CIP i płukania sprzętu zainstalowany jest kolektor wody artezyjskiej.

Pektyna jest rozpuszczalną w wodzie substancją zawartą w soku komórkowym owoców i warzyw. Ma ważne właściwości biologiczne. Zawiera wolne grupy hydrokarboksylowe kwasu galakturonowego, które są zdolne do wiązania metali ciężkich w nierozpuszczalne kompleksy, a następnie wydalania z organizmu ludzkiego. Służy do produkcji dżemów, marmolady, pastylek, dżemów, konfitur, a także do zwiększania lepkości soków.

Podczas przetwarzania jabłek wiele składników odżywczych spada na sok z wyciśnięciami. 20% wycisków jest przetwarzanych na pektynę. Wyciski są mielone i przenoszone do ekstraktora. W ekstraktorze rozpuszczalne substancje ekstrahuje się gorącą wodą zakwaszoną kwasem siarkowym. Po rozdzieleniu frakcja stała jest prasowana, a ciecz traktowana preparatami enzymatycznymi. Następnie powstały roztwór pektyny wytrąca się 95% alkoholem etylowym zakwaszonym kwasem chlorowodorowym. Powstały osad pektyny jest filtrowany, suszony i mielony. Przefiltrowany roztwór alkoholu etylowego jest regenerowany do ponownego użycia.

Firma «BTS-Engineering» opracowała i zainstalowała instalację do regeneracji alkoholu etylowego w produkcji pektyny "TV-Frut" Sp. z o. o. Instalacja odzysku rozpuszczalnika (etanolu) jest elementem linii produkcyjnej pektyny z odpadów linii technologicznej produkcji soku jabłkowego (koncentratu). Wybrany schemat technologiczny regeneracji rozpuszczalnika obejmuje uwalnianie z niego wody i suchych substancji organicznych poprzez destylację (wzmocnienie) do określonych wskaźników stężenia i jakości etanolu.

This category does not contain any products.
0