Регенерація розчинників

Характеристика проекту

Проектування, підбір обладнання, монтажу та експлуатації передбачається з дотриманням вимог до директив ATEX - Директива 1999/92 / ЄС (призначена для операторів) і 2014/34 / ЄС (призначена для виробників та їх продукції). Директива ATEX для виробників та їх продукції 2014/34 / ЄС

Компанією БТС Інжиніринг пропонується програма розвитку та впровадження нових технологій передбачається використання комплексної переробки сільськогосподарської сировини. У цьому відношенні є значні резерви для більш повного вилучення корисних компонентів, зокрема пектину, при переробці яблук, цитрусових культур і цукрових буряків.

Здатність пектину вступати в реакції з важкими металами і їх радіоактивними ізотопами, утворюючи при цьому нерозчинні солі, не засвоювані живим організмом, дозволяє широко використовувати його у виробництві продуктів дієтичного і лікувального харчування.

Пектин екстрагують з пектиновмісної сировини, піддаючи його кислотному або ферментативному гідролізу. Виділення пектину з екстракту здійснюють осадженням його етанолом.

У кожній тонні виробленого товарного пектину в залежності від виду сировини і прийнятої технології по технологічному ланцюжку має проциркулювати до 100 тон етанолу. При осадженні і промиванні пектину етанол розбавляється від 90-96 % об. до концентрації 55-65 % об.. Розбавлений етанол піддається регенерації в ректифікаційних установках і повторно використовується у виробництві. На регенерацію 1 Дал етанолу витрачається до 20 кг пари, що гріє і значна кількість охолоджуючої води. Неправильне апаратурне оформлення і ведення процесу регенерації може призводити до великих втрат етанолу.

Надходить на регенерацію живильну рідину подають в рекуперативний теплообмінник W002, де нагрівають до температури 65-67°С.в якості теплоагента в рекуперативному теплообміннику W002 використовують регенерований етанол. Потім живильна рідина нагрівається до температури, близької до температури на тарілці харчування (82-83 °С), в рекуперативному теплообміннику W003, що використовують теплоту відходить з колони кубової рідини, і подається в колону, яка працює за принципом ректифікаційної.

У дефлегматорі W004 конденсують спиртоводні пари, що надходять з колони.

Для уловлювання спиртового пара, захоплюваного неконденсуючимись газами, служить спиртоуловлювач W005, повідомлена з атмосферою.

Конденсат водно-спиртової пари з дефлегматора надходить до збірки флегми Т001. Далі флегма насосом Р003 повертається на верхню тарілку колони, а частина, що залишилася відбирається у вигляді готового продукту – дистиляту і насосом Р002 подається в спиртовмісне відділення для подальшого використання у виробництві пектину.

Охолоджувана вода з колектора послідовно проходить через спиртовловлювач W005 і дефлегматор W004. Нагріта вода відводиться в систему оборотного водопостачання.

Для охолодження регенерованого етанолу до стандартної температури використовують холодильник спирту W001. В якості холодоагента застосовують пропіленгліколь, який циркулює в замкнутому контурі чиллер-теплообмінник W001.

Для обігріву колони використовується пар тиском 0,3 -, 4 мПа. Для закритого обігріву колона оснащується випарником 10. Надлишковий тиск в нижній частині колони становить 0,025 - 0,035 мПа, у верхній частині до 0,010 МПа.

Протягом одного продуктивного циклу (включаючи регенерацію) втрачається до 1% етанолу. Таким чином, етанол в середньому проходить 100 циклів технологічного процесу, в результаті яких відбувається накопичення в ньому домішок.

У таблиці 1 представлені результати дослідження накопичення домішок в процесі багаторазового використання технічного еталону при виробленні пектину з цитрусової сировини.

Таблиця1
Вміст домішок в технічному і багаторазово регенерованому етанолі при виробленні цитрусового пектину

Вихідний еталон Багаторазово регенерований етанол
Найменування домішки Масовий вміст домішки, % Найменування домішки Масовий вміст домішки, %
Метанол 0,02-0,09 Метанол 0,13-0,15
Етилацетат 0,004-0,005 Етилацетат 0,04-0,05
Оцтовий альдегід Не виявлено Оцтовий альдегід 0,01-0,012
Ацетон Не виявлено Ацетон 0,02-0,022

Накопичення домішок в зазначених в таблиці кількостях не призводять до помітного впливу на якість вироблюваного пектину. Тому немає необхідності при регенерації етанолу встановлювати додаткове обладнання для відділення цих домішок.

Особливістю, що надходить на регенерацію водноспиртової суміші, є її корозійна агресивність, наявність в ній зважених частинок, розчинених органічних і неорганічних речовин, здатних утворити відкладення на поверхні контактних пристроїв. Внаслідок сукупного впливу агресивного середовища, підвищеного тиску, вібраційних впливів барботажного шару і випадання осаду тарілки колони піддаються прискоренню зносу.

В цілях запобігання швидкого засмічення колони рекомендується використовувати контактні пристрої, в яких, по-перше передбаченого конструкцією мінімізація застійних зон ,зазори між контактними елементними досить великі і підібрана правильна швидкість потоку ,що призводить до тривалого періоду до очищення і СІР мийки обладнання в цілому : БТС Інжиніринг пропонує використання в технології клапанні тарілки з клапанами і промоутерами для розподілу і напряму потоку : по перше не так швидко забиваються, по-друге, ні застійних зон, де могли б осідати суспензії.

Ціна:
5 000 грн.
Під замовлення
- +
Ціна:
5 000 грн.
Під замовлення
- +
Ціна:
5 000 грн.
Під замовлення
- +
Ціна:
5 000 грн.
Під замовлення
- +
Ціна:
5 000 грн.
Під замовлення
- +
Ціна:
5 000 грн.
Під замовлення
- +
Ціна:
5 000 грн.
Під замовлення
- +
Ціна:
5 000 грн.
Під замовлення
- +
Ціна:
5 000 грн.
Під замовлення
- +
Ціна:
5 000 грн.
Під замовлення
- +
Ціна:
5 000 грн.
Під замовлення
- +
Ціна:
5 000 грн.
Під замовлення
- +
Ціна:
5 000 грн.
Під замовлення
- +
Ціна:
5 000 грн.
Під замовлення
- +
Ціна:
5 000 грн.
Під замовлення
- +
Ціна:
5 000 грн.
Під замовлення
- +
0