Автоматизація технологічних процесів

Програмне забезпечення

SCADA-система "BSS Cross-control


SCADA-система - програмний пакет, призначений для розробки або забезпечення роботи в реальному часі систем збору, обробки, відображення та архівування інформації про об'єкт моніторингу або управління.

Комп'ютерна програма "(SCADA) Система управління мікропроцесорними контролерами BSS Cross-Control" («BSS Cross-Control») – унікальний програмний комплекс автоматизованої системи управління технологічним процесом (АСУТП), розроблений фахівцями ТОВ "БІОТЕХСОЮЗ" (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №26656, дата реєстрації 27.11.20088), для автоматичного управління технологічними процесами, збору статистичних даних, їх зберігання і подальшого перегляду або аналізу на підприємствах харчової промисловості, комунальних підприємствах, енергетичних об'єктах.

Програма забезпечує можливість архівування (збереження в базі даних параметрів даних в програмі), висновок (інтерактивне середовище для відображення трендів і параметрів) і управління процесами на виробництві.

Свідоцтво


Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Рішення про реєстрацію авторського права на твір

Скріншот комп'ютерної програми »(SCADA) Система управління мікропроцесорними контролерами BSS Cross-Control («BSS Cross-Control»)

Скріншот комп'ютерної програми "(SCADA) Система управління мікропроцесорними контролерами BSS Cross-Control" (" («BSS Cross-Control»))


Програма моніторингу енергоносіїв

Одним з ефективних способів обліку енергоносіїв є моніторинг. Моніторинг передбачає збір інформації про споживання енергоносіїв, визначення періодів максимального та мінімального споживання кожного з видів, аналіз та вжиття заходів щодо їх раціонального використання.

Програма моніторингу енергоносіїв-унікальний програмний комплекс, який забезпечує автоматизацію процедури подачі та аналізу споживання енергоносіїв, що дає можливість запровадити їх раціональне використання.

Приклад екрану розділу аналізу даних

Приклад екрана розділу аналізу даних

Переваги програмного забезпечення для моніторингу енергоспоживання установ бюджетної сфери

  • Автоматичний розрахунок залишку енергоносія в ліміті.
  • Можливість виходу з будь-якого комп'ютера.
  • Забезпечує обмін даними через мережу Internet, за допомогою веб-браузерів.
  • У разі відсутності доступу до мережі Internet, існує додаткова функція запису даних у файл, де введені дані архівуються, записуються на зовнішній електронний носій і фізично передаються на сервер для подальшої їх обробки.
  • Інтуїтивно простий інтерфейс.
  • Система нагадувань.
  • Можливість підключення до системи лічильників для автоматичного зняття показань.

BSS CrossControl™ - програма управління технологічними процесами на виробництві

BSS CrossControl™ - програма управління технологічними процесами на виробництві
  • Програма управління технологічними процесами на виробництві.
  • Програма забезпечує можливість журналювання (збереження в базі даних параметров, заданих у програмі), виведення (інтерактивне середовище для відображення трендів і параметрів) і управління процесами на виробництві і призначена для експлуатації в профільних підрозділах на об'єктах замовника.
  • Користувачами програми можуть бути співробітники профільних підрозділів на об'єктах замовника.
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ pdf

0