Колонне обладнання для нафтохімії

Найменування установки

Найменування колони
Кількість колон Максимальний діаметр (мм) Внутрішні пристрої
БРУ
Колона кінцевої очистки 1

Ø 1200

Клапанні тарілки ADV®
Установка БРУ
Бражна
1

Ø 1600

Клапанні тарілки ADV®®
Ректификаціонна
1
Ø 1600
Колона розгінна
1
Ø 1200
Охолодження аміаку Колона перегонки аміаку 1

Ø 1600

Клапанні тарілки ADV®®
Комплекс ароматики
Головна колонна
3
Ø 2200
Клапанні тарілки ADV®, структуровані рідинні насадки Sepak®розподільник рідини
Колонна продукта
3
Колонна фталевого ангидриду
2
Установка перегонки сирої нафти
Стрипінг-колона
13
Ø 8200
Клапанні тарілки ADV®, структуровані насадки Sepak®, розподільник рідини, розподільник сировини, що подається
Атмосферна колонна
23
Префракционатор
9
Вакуумна колонна
14
Дебутанізатор
3
Депентанізатор
1
Стабілізатор
1
Абсорбер
1
Десорбер
1
Установка уксусної кислоти
Колонна перегонки
6
Ø 3200
Клапанні тарілки ADV®
Головна колонна
1
Колона для зневоднення
1
Колонна продукту
1
Установка катализації
Стріпінг-колона
7
Ø 7000
Клапанні тарілки ADV®,структуровані рідинні насадки Sepak®, розподільник рідини, насипні насадки Sepring® -M
Головний фракціонатор
22
Десульфуризатор сухого газу
2
Десорбер
19
Фракціонатор газоліну
3
Дебутанізатор
1
Стріпінг-колона 7
Стабілізатор
24
Абсорбер
22
Колонна регенерації
1
Реабсорбер
18
Префракціонатор
2
Випарник
1
Установка CS2
Стріпінг Н2S 1
Ø 800
Клапанні тарілки ADV®
Десульфуризатор сухого газу
2
Установка екстракції ароматики
Колона бензола
1
Ø 2600
Клапанні тарілки ADV®
Екстрактор
2
Колона піноутворення
1
Стрипінг-колона 1
Колона регенерації
1
Установка депарафінізації на молекулярному ситі Колона рафіната
1
Ø 3000
Клапані тарілки ADV®
Установка екстракції сульфолану
Екстрактор
1
Ø 2000
Клапані тарілки ADV®
Колона регенерації 1
Пре-фракціонатор
1
Спріппінг-колонна для сточних вод
Спріппінг-колонна для сточних вод 1

Ø 2600/2000

Клапані тарілки ADV®(53 слоя)
Установка метанола
Отпарна
колона
1

Ø 2200

Клапанні тарілки ADV®(40слоев)
Газифікована установка
Отпарна
колонна
1

Ø 2000

Решітки притискні і опорні, розподілювач рідини, Ring-P, краплевловлювач
Установка гідрування гудрону
Колонна
знесірчення
1

Ø 2400

ADV 12 тарілок і глуха тарілка, і розподільна труба
0