Sprzęt kolumnowy dla petrochemii

Nazwa instalacji

Nazwa kolumny
Liczba kolumn Maksymalna średnica (mm) Urządzenia wewnętrzne
INSTALACJA REKTYFIKACJI ZACIERY
Kolumna końcowego czyszczenia 1

Ø 1200

Płytki zaworowe ADV®
Instalacja rektyfikacji zaciery Kolomna zaciery
1

Ø 1600

Płytki zaworowe ADV®
Rektyfikacyjna
1
Ø 1600
Kolumna rozpędzona
1
Ø 1200
Chłodzenie amoniaku Kolumna destylacyjna amoniaku 1

Ø 1600

Płytki zaworowe ADV®
Kompleks aromatyczny Kolumna główna
3
Ø 2200 Płytki zaworowe ADV®, nasady ciekłe strukturalne Sepak®, dystrybutor cieczy
Kolumna produktu
3
Kolumna bezwodnika ftalowego
2
Instalacja destylacji ropy naftowej Stripping-kolumna
13
Ø 8200 Płytki zaworowe ADV®, nasadky strukturalne Sepak®, dystrybutor cieczy, dystrybutor podawanego surowca
Kolumna atmosferyczna
23
Prefrakcjonator
9
Kolumna próżniowa
14
Debutanizator
3
Depentanizator
1
Statecznik
1
Absorber
1
Desorber
1
Instalacja kwasu octowego Kolumna destylacyjna
6
Ø 3200
Płytki zaworowe ADV®
Kolumna glowna
1
Kolumna odwadniająca
1
Kolumna produktu
1
Instalacja katalizacji Stripping-kolumna
7
Ø 7000 Płytki zaworowe ADV®, nasadky ciekłe strukturalne Sepak®, dystrybutor cieczy, nasadky nasypowe Sepring® -M
Główny frakcjonator
22
Odsiarczacz suchego gazu
2
Desorber
19
Frakcjonator gazoliny
3
Debutanizator
1
Stripping-kolumna 7
Statecznik
24
Absorber
22
Kolumna regeneracyji
1
Reabsorber
18
Prefrakcjonator
2
Parownik
1
Instalacja CS2 Stripping Н2S 1
Ø 800
Płytki zaworowe ADV®
Odsiarczacz suchego gazu
2
Instalacja ekstrakcji aromatycznej Kolumna benzenowa
1
Ø 2600 Płytki zaworowe ADV®
Ekstraktor
2
Kolumna Piankowa
1
Stripping-kolumna 1
Kolumna regeneracyji
1
Instalacja odparafinowania na sicie molekularnym Kolumna rafinata
1
Ø 3000
Płytki zaworowe ADV®
Instalacja ekstrakcji sulfolanu Ekstraktor
1
Ø 2000 Płytki zaworowe ADV®
Kolumna regeneracyji 1
Pre-frakcjonator
1
Spripping-kolumna do ścieków
Spripping-kolumna do ścieków 1

Ø 2600/2000

Płytki zaworowe ADV®(53 warstwy)
Instalacja metanolu
Parowa
kolumna
1

Ø 2200

Płytki zaworowe ADV®(40 warstwy)
Instalacja zgazowana
Parowa
kolumna
1

Ø 2000

Kratki dociskowe i podporowe, Rozsiewacz cieczy, Ring-P, łapacz kropli
Instalacja uwodorniania smoły
Kolumna
odsiarczanie
1

Ø 2400

ADV 12 talerzy i płyta nieprzelotowa oraz rura rozdzielcza
This category does not contain any products.
0