Automatyzacja procesów technologicznych

Oprogramowanie

SCADA-system "BSS Cross-control"


SCADA-system to pakiet oprogramowania opracowany w celu rozwijania lub dostarczania w czasie rzeczywistym systemów do zbierania, przetwarzania, wyświetlania i archiwizowania informacji o obiekcie monitorowania lub zarządzania.

Program komputerowy „(SCADA) BSS kierowanie mikroprocesorowe kontrolerem BSS” („BSS Cross-Control”) to unikalny system oprogramowania do automatycznego sterowania procesem (APCS) opracowany przez specjalistów BIOTECHSOYUZ LLC (Certyfikat rejestracji praw autorskich do utworu №26656, zarejestrowany 27 listopada 2008 r.), do automatycznej kontroli procesów technologicznych, zbierania danych statystycznych, ich przechowywania i późniejszego przeglądania lub analizy w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, zakładach komunalnych, obiektach energetycznych.

Program umożliwia archiwizację (zapisywanie w bazie danych parametrów w programie), wyjście (interaktywne środowisko do wyświetlania trendów i parametrów) oraz zarządzanie procesami produkcyjnymi.

Certyfikat


Свидетельство о регистрации авторского права на произведение Решение о регистрации авторского права на произведение

Скриншот компьютерной программы »(SCADA) Система управления микропроцессорными контроллерами BSS Cross-Control» («BSS Cross-Control»)

Zrzut ekranu programu komputerowego „(SCADA) BSS Sterowanie mikroprocesorowe kontrolerów BSS” („Kontrola krzyżowa BSS”)


Program monitorowania nośników energii

Wraz z gwałtownym wzrostem cen na nośniki energii, w każdego postaje pytanie pro ich racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu. Obecnie istnieje wiele nowych technologii i urządzeń zmniejszających zużycie wszystkich rodzajów nośników energii, ale przed wdrożeniem środków oszczędzania energii konieczne jest przeanalizowanie zużycia nośników energii.

Jednym ze skutecznych sposobów rozliczania nośników energii jest codzienny monitoring. Monitorowanie obejmuje zbieranie informacji na temat zużycia nośników energii, określanie okresów maksymalnego i minimalnego zużycia każdego gatunku, analiza i przyjęcie środków dla ich racjonalnego wykorzystania.

Programa monitorowania energii to unikalny pakiet oprogramowania, który automatyzuje proces przesyłania i analizowania zużycia energii, co umożliwia wprowadzenie ich racjonalnego wykorzystania.

Przykład ekranu analizy danych

Przykład ekranu analizy danych

Zalety oprogramowania do monitorowania zużycia energii przez instytucje sfery budżetowej.

  • Automatyczne obliczanie pozostałej energii w limicie.
  • Możliwość wyjścia z dowolnego komputera.
  • Zapewnia wymianę danych przez Internet za pomocą przeglądarek internetowych
  • W przypadku braku dostępu do Internetu istnieje dodatkowa funkcja zapisu danych do pliku, w której wprowadzone dane są archiwizowane, zapisywane na zewnętrznych nośnikach elektronicznych i fizycznie przesyłane do serwera w celu dalszego przetwarzania.
  • Intuicyjnie prosty interfejs.
  • System przypomnień.
  • Możliwość podłączenia do systemu licznika w celu automatycznego odczytu.

BSS CrossControl™ - Oprogramowanie do kierowania procesami przemysłowymi

BSS CrossControl - Oprogramowanie do kierowania procesami przemysłowymi
  • Program zarządzania procesami technologicznymi w produkcji.
  • Program zapewnia możliwość kronikowania (zapisywania w bazie danych parametrów określonych w programie), wyjścia (interaktywne środowisko do wyświetlania trendów i parametrów) oraz zarządzania procesami w produkcji i przeznaczony jest do pracy w wyspecjalizowanych działach w siedzibach klientów.
  • Użytkownikami programu mogą być pracownicy wyspecjalizowanych jednostek w siedzibach klientów.
INFORMACJE OGÓLNE I WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMU >> pdf
This category does not contain any products.
0