Автоматизація технологічних процесів
Фільтр
Наявність
Виробник

Автоматизована система контролю та управління Дріжджо-бродильного відділення


Призначення АСУ
Автоматизована система управління технологічними процесами (АСУ ТП) дріжджо-бродильного відділення призначена для досягнення високої ефективності роботи технологічного обладнання шляхом виконання технологічного регламенту, поліпшення якості кінцевої продукції і зниження її собівартості.

Основні режими роботи
Передбачається три основних види режиму роботи АСУ ТП:

 • • Ручний режим роботи;
 • • Автоматичний режим роботи;
 • • Дистанційний режим роботи.

Ручний режим роботи АСУ ТП - безпосереднє управління оператором положенням регулюючого органу ( станом виконавчого механізму) - на підставі вводяться через засоби введення операторської станції даних оперативного управління.

Автоматичний режим роботи АСУ ТП -оператор виконує функції контролю і спостереження за роботою технологічного обладнання, яке автоматично управляється (в тому числі під дією регулятора), протіканням технологічного процесу. Підтриманням заданого режиму виконується комплексом програмно-технічних засобів (КПТС) системи автоматично або під управлінням системи верхнього рівня управління.

Дистанційний режим роботи АСУ ТП -оператор з рівня операторського управління системи формує команди і завдання, необхідні для стабілізації або зміни параметрів технологічного режиму, в тому числі з метою запобігання і локалізації аварій і нештатних ситуацій. Крім цього оператор виконує функції контролю і спостереження за роботою технологічного обладнання і протіканням технологічного процесу.


Автоматизована система контролю та управління Дріжджо-бродильного відділення

Скріншот компьютерної програми «BSS Cross-Contrul»


Апаратно-програмний комплекс АСУТП
Апаратно-програмний комплекс АСУТП включає в себе:

 • • програмований логічний контролер (ПЛК);
 • • станція оператора на базі персонального комп'ютера( ПК), з встановленою операційною системою Linux OpenSuse і SCADA-пакетом BSS Cross-Contrulli>
 • • прикладне програмне забезпечення ПЛК;
 • • прикладне програмне забезпечення станції оператора;
 • • прикладне програмне забезпечення сервера даних;
 • • датчики і первинні перетворювачі контролю технологічних параметрів і станів основного обладнання;
 • • виконавчі механізми регулюючих органів.

Вихідні сигнали датчиків і первинних перетворювачів технологічних параметрів - як правило, електричні безперервні сигнали постійного струму 4-20 мА. Вихідні сигнали датчиків стану основного обладнання-електричні дискретні сигнали = 24В або ~ 220В. Вихідні сигнали контролера для управління виконавчими механізмами-електричні безперервні сигнали постійного струму 4-20 мА. Вихідні сигнали управління виконавчими механізмами-електричні безперервні сигнали = 24В, або електричні дискретні сигнали = 24В або ~ 220В. Зв'язок по мережі реалізується з використанням стандартного протоколу TCP / IP.
Обмін інформацією між компонентами системи-Автоматичний.

Внутрішні зв'язки АСУ ТП
Для системи внутрішні зв'язки АСУ ТП функціонують наступним чином:

 • • Струмовий (4-20мА або дискретний) сигнал від датчика по провідній лінії зв'язку надходить на програмований логічний контролер відділення (ПЛК);
 • • ПЛК за заданими алгоритмами виробляє інформаційний сигнал, який відправляється на автоматизоване робоче місце оператора - АРМ, сигнал містить, вироблені на підставі заданих алгоритмів, рекомендації по впливу на виконавчий механізм. У разі відсутності змін алгоритмів оператором, керуючий сигнал відправляється на виконавчий механізм. Якщо оператор приймає рішення змінити алгоритм, то ПЛК формує керуючий сигнал, заснований тільки на рішенні оператора;
 • • Керуючий струмовий (4-20мА або дискретний) сигнал приймається виконавчим механізмом і виконується. Виконавчий механізм повідомляє ПЛК про виконання сигналу;
 • • Система готова до нового циклу виконання команди.

У передбачених програмою управління випадках, за заданими алгоритмами АСУ ТП веде опитування датчиків і виконавчих механізмів, інформуючи оператора про їх стан. З метою безпеки, в разі виникнення аварійної ситуації, перехід механізмів в стан "аварія" фіксується системою, архівується і викликається повідомлення з описом причини.

Блок-схема автоматизованої системи контролю та управління дріжджі-бродильного
    відділення

Блок-схема автоматизованої системи контролю та управління дріжджі-бродильного відділення

0
Оберіть мову сайту:
deuusapolukrrus