Автоматизація технологічних процесів
Фільтр
Наявність
Виробник

Автоматизована система керування технологічними процесами


Призначення АСУ
Автоматизована система керування технологічними процесами (АСУ ТП) відділення підготовки зерна для досягнення високої ефективності роботи технологічного обладнання шляхом виконання технічного регламенту, покращення якості кінцевої продукції та зниження її собівартості.

Основні режими роботи
Пропонуються три основні режими роботи АСУ ТП:

 • Ручний режим роботи;
 • Автоматичний режим;
 • Дистанційний режим роботи.

Ручний режим роботи АСУ ТП - безпосереднє керування оператором положенням регклюючого органу (по стану виконуючого органу механізму) - на основі ввідних через засоби введення операторної станції даних оперативного управління.

Автоматичний режим роботи АСУ ТП - оператор виконує функції контролю та спостереження за роботою технологічного обладнання, яке автоматично керується (включаюючи під дією регулятора), протіканням технологічного процесу. Підтриманням заданого режиму виконується комплексом программно - технічних засобів (КПТЗ) системи автоматично абр під керуванням системи верхнього рівня керування.

Дистанційний режим роботи АСУ ТП - оператор з рівня операторного керування системи формує команди та задачі, які необхідні для стабілізації чи змінення параметрів технологічного режиму, зокрема з ціллю запобігання та локалізації аварій та нештатних ситуацій. Також оператор виконує функції контролю та спостереження за роботою технологічного обладнання та протіканням технологічного процесу.


Автоматизована система контролю и керування відділенням підготовки зерна

Скріншот комп'ютерної програми «BSS Cross-Contrul»


Апаратно-програмний комплекс АСУТП
Апаратно-програмний комплекс АСУТП включає в себе:

 • програмований логічний контролер (ПЛК);
 • станція оператора на базі персонального комп'ютеру (ПК), з встановленною операційною системой Linux OpenSuse та SCADA-пакетом BSS Cross-Contrul;
 • прикладне програмне забезпечення ПЛК;
 • прикладне програмне забезпечення станції оператора;
 • прикладне програмне забезпечення сервера даних;
 • датчики и первинні перетворювачі контролю технологічних параметрів та стану основного обладнання;
 • виконавчі механізми регулюючих органів.

Вихідні сигнали датчиків та первинних перетворювачів технологічних параметрів - як правило, електричні безперервні стгнали постійного току 4-20 мА.
Вихідні сигнали датчиків стану основного обладнання - електричні дискретні сигнали = 24В або ~ 220В.
Вихідні сигнали контролера для керування виконавчими механізмами - електричні безперервні сигнали постійного току 4-20 мА.
Вихідні сигнали керування виконавчими механізмами - електричні безперервні сигнали = 24В, або електричні дискретні сигнали = 24В або ~ 220В.
Зв'язок по мережі з використанням стандартного протокколу TCP / IP.
Обмін інформацією між компонентами системи - автоматичний.

Внутрішні зв'язки АСУ ТП
Для системи внутрішні зв'язки АСУ ТП функціонують наступним чином:

 • Токовий (4 ÷ 20мА или дискретный) сигнал від датчика по провідній линії зв'язку на програмований логічний контролер відділення (ПЛК);
 • ПЛК по заданим алгоритмам продукує інформаційний сигнал, який відправляється на автоматизоване робоче місце оператора - АРМ, сигнал містить, створені на основі заданих алгоритмів, рекомендації по дії на виконуючий механізм. У випадку відсутності змін алгоритмів оператором, керуючий сигнал відправляється на виконуючихї механізм. Якщо оператор приймає рішення змінити алгоритм, то ПЛК формує керуюючий сигнал, який ґрунтується лише на рішенні оператора;
 • Керуючий токовий (4 ÷ 20мА або дискретний) сигнал приймається виконуючим механізмом та виконується. Виконуючий механізм повідомлює ПЛК про виконання сигналу;
 • Система готова до нового цикла виеонання команди.

У передбачених програмою керування випадках. по зпдпним алгоритмам АСУ ТП проводить опитування датчиків і виконуючих механізмів, інформуючи оператора про їх стан.
У цілях безпеки, в випадку винекнення аварійної ситуації, перехід механізмів в стан «АВАРІЯ» фіксується системою, архівується та викликається повідомлення з описом причини.

Блок-схема автоматизованої системи контролю та керування відділення підготовки зерна

Блок-схема автоматизованої системи контролю та керування відділення підготовки зерна

Ціна:
5,000 грн.
Під замовлення
- +
0