Автоматизація технологічних процесів
Фільтр
Наявність
Виробник

Автоматизована система контролю та управління нанофільтрації


Призначення АСУ
Автоматизована система управління технологічними процесами (АСУ ТП) нанофільтрації призначена для досягнення високої ефективності роботи технологічного обладнання шляхом виконання технологічного регламенту, поліпшення якості кінцевої продукції і зниження її собівартості.

Основні режими роботи
Передбачається три основних види режиму роботи АСУ ТП:

 • Ручний режим роботи;
 • Автоматичний режим роботи;
 • Дистанційний режим роботи.

Ручний режим роботи АСУ ТП - нбезпосереднє управління оператором положенням регулюючого органу ( станом виконавчого механізму) - на підставі вводяться через засоби введення операторської станції даних оперативного управління.

Автоматичний режим роботи АСУ ТП - оператор виконує функції контролю і спостереження за роботою технологічного обладнання, яке автоматично управляється (в тому числі під дією регулятора), протіканням технологічного процесу. Підтриманням заданого режиму виконується комплексом програмно-технічних засобів (КПТС) системи автоматично або під управлінням системи верхнього рівня управління.

Дистанційний режим роботи АСУ ТП - оператор з рівня операторського управління системи формує команди і завдання, необхідні для стабілізації або зміни параметрів технологічного режиму, в тому числі з метою запобігання і локалізації аварій і нештатних ситуацій. Крім цього оператор виконує функції контролю і спостереження за роботою технологічного обладнання і протіканням технологічного процесу


Автоматизована система контролю та управління нанофільтрації

Скріншот компьютерної програми «BSS Cross-Contrul»


Апаратно-програмний комплекс АСУТП
Апаратно-програмний комплекс АСУТП включає в себе:

 • програмований логічний контролер (ПЛК);
 • станція оператора на базі персонального комп'ютера( ПК), з встановленою операційною системою Linux OpenSuse і SCADA-пакетом BSS Cross-Contrul; (гіперпосилання на розділ програмного забезпечення)
 • прикладне програмне забезпечення ПЛК;
 • прикладне програмне забезпечення станції оператора;
 • прикладне програмне забезпечення сервера даних;
 • датчики і первинні перетворювачі контролю технологічних параметрів і станів основного обладнання;
 • виконавчі механізми регулюючих органів.

Вихідні сигнали датчиків і первинних перетворювачів технологічних параметрів - як правило, електричні безперервні сигнали постійного струму 4-20 мА.
Вихідні сигнали датчиків стану основного обладнання-електричні дискретні сигнали = 24В або ~ 220В.
Вихідні сигнали контролера для управління виконавчими механізмами-електричні безперервні сигнали постійного струму 4-20 мА.
Вихідні сигнали управління виконавчими механізмами-електричні безперервні сигнали = 24В, або електричні дискретні сигнали = 24В або ~ 220В.
Зв'язок по мережі реалізується з використанням стандартного протоколу TCP / IP.
Обмін інформацією між компонентами системи-Автоматичний.

Внутрішні зв'язки АСУ ТП
Для системи внутрішні зв'язки АСУ ТП функціонують наступним чином:

 • Струмовий (4 ÷ 20мА або дискретний) сигнал від датчика по провідній лінії зв'язку надходить на програмований логічний контролер відділення (ПЛК);
 • ПЛК за заданими алгоритмами виробляє інформаційний сигнал, який відправляється на автоматизоване робоче місце оператора - АРМ, сигнал містить, вироблені на підставі заданих алгоритмів, рекомендації по впливу на виконавчий механізм. У разі відсутності змін алгоритмів оператором, керуючий сигнал відправляється на виконавчий механізм. Якщо оператор приймає рішення змінити алгоритм, то ПЛК формує керуючий сигнал, заснований тільки на рішенні оператора;
 • Керуючий струмовий (4 ÷ 20мА або дискретний) сигнал приймається виконавчим механізмом і виконується. Виконавчий механізм повідомляє ПЛК про виконання сигналу;
 • Система готова до нового циклу виконання команди.

У передбачених програмою управління випадках, за заданими алгоритмами АСУ ТП веде опитування датчиків і виконавчих механізмів, інформуючи оператора про їх стан. З метою безпеки, в разі виникнення аварійної ситуації, перехід механізмів в стан "аварія" фіксується системою, архівується і викликається повідомлення з описом причини.

Блок-схема автоматизованої системи контролю та управління нанофильтрації

Блок-схема автоматизованої системи контролю та управління нанофильтрації

0
Оберіть мову сайту:
deuusapolukrrus