Automatyzacja procesów technologicznych
Filtr
Zbiory

Zautomatyzowany system sterowania


Przeznaczenie zautomatyzowany system
Zautomatyzowany system sterowania procesami technologicznymi działy dorabiania przeznaczone są do osiągnięcia wysokiej wydajności pracy urządzeń technologicznych poprzez realizacji przepisów technologicznych, poprawy jakości produktu końcowego i obniżenia jego kosztów.

Główne tryby pracy
Zakłada się trzy główne typy trybu pracy zautomatyzowanej systemy:

 • Tryb pracy ręcznej;
 • automatyczny tryb pracy;
 • zdalny tryb pracy.

Ręczny tryb pracy Zautomatyzowanej systemy sterowania procesami technologicznymi - bezpośrednie sterowanie przez operatora położeniem regulatora (wg stanu siłownika) - na podstawie danych wprowadzanych za pośrednictwem urządzeń wejściowych stacji operatorskiej zarządzania operacyjnego.

automatyczny tryb pracy Zautomatyzowanej systemy sterowania procesami technologicznymi - Operator pełni funkcje monitorowania i nadzoru pracy urządzeń technologicznych, które są automatycznie sterowane (m.in. pod działaniem regulatora), przepływem procesu technologicznego. Utrzymanie określonego trybu odbywa się za pomocą zestawu narzędzi programowo-technicznych systemy automatycznie lub pod kontrolą systemu zarządzania najwyższego poziomu.

Zdalny tryb pracy zautomatyzowanej system sterowania procesami technologicznymi - operator z poziomu operatora systemu formuje polecenia i zadania niezbędne do stabilizacji lub zmiany parametrów trybu technologicznego, w tym w celu zapobiegania i lokalizowania wypadków i Sytuacji Nadzwyczajnych. Ponadto Operator pełni funkcje sterowania i nadzór nad pracą urządzeń technologicznych i przebiegiem procesu technologicznego.


Zautomatyzowany system kontroli i kontroli działu dorabiania

Screenshot komputer programy«BSS Cross-Contrul»


Kompleks sprzętowo-programowy zautomatyzowanej systemy sterowania procesami technologicznymi
Kompleks sprzętowo-programowy zautomatyzowanej systemy sterowania procesami technologicznymi obejmuje:

 • programowalny sterownik logiczny (PLC);
 • stacja operatorska oparta na komputerze osobistym, z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux OpenSuse i SCADA-pakietem BSS Cross-Contrul; (hiperłącze do sekcji oprogramowania)
 • oprogramowanie aplikacji PLC;
 • oprogramowanie użytkowe stacji operatora;
 • oprogramowanie aplikacyjne serwera danych;
 • Czujniki i przetworniki pierwotne do kontroli parametrów technologicznych i stanów urządzeń podstawowych; (Hiperłącze do działu sprzęt)
 • siłowniki regulacyjne. (Hiperłącze do działu sprzęt)

Sygnały wyjściowe czujników i pierwotnych przetworników parametrów technologicznych - zazwyczaj elektryczne ciągłe sygnały DC 4-20 mA.
Sygnały wyjściowe czujników stanu urządzeń głównych - elektryczne dyskretne sygnały = 24V lub ~ 220V.
sygnały wyjściowe kontrolera do sterowania wykonawczego mechanizmami są elektryczne sygnały ciągłe prądu stałego 4-20 mA.
wyjścia sterujące siłownikami - elektryczne sygnały ciągłe = 24V lub elektryczne sygnały dyskretne = 24V lub ~ 220V.
komunikacja przez sieć jest realizowana przy użyciu standardowego protokołu TCP / IP.
wymiana informacji pomiędzy elementami systemu-automatyczny.

Komunikacja wewnętrzna zautomatyzowanej system sterowania procesami technologicznymi< br />Dla systemu połączenia wewnętrzne ASU TP funkcjonują następująco:

 • Prąd (4 ÷ 20mA lub dyskretny) sygnał z czujnika przez przewodową linię komunikacyjną trafia do programowalnego sterownik logiczny (PLC);
 • PLC według określonych algorytmów wytwarza sygnał informacyjny, który jest wysyłany do zautomatyzowanego pracownika miejsce operatora-ARM, sygnał zawiera, wytworzone na podstawie podanych algorytmów, zalecenia dotyczące wpływ na mechanizm wykonawczy. W przypadku braku zmian algorytmów przez operatora, sygnał sterujący jest wysyłany do mechanizmu wykonawczego. Jeśli operator podejmie decyzję o zmianie algorytmu, wówczas PLC tworzy sygnał sterujący oparty wyłącznie na decyzji operatora;
 • prąd sterujący (4 ÷ 20mA lub dyskretny) sygnał jest odbierany przez siłownik i wykonywany. Mechanizm wykonawczy informuje PLC o wykonaniu sygnału;
 • system jest gotowy do nowej pętli wykonania polecenia.

W przypadkach przewidzianych przez program sterujący, według określonych algorytmów zautomatyzowanej system sterowania procesami technologicznymi prowadzi badanie czujników i wykonawczych mechanizmów, informując operatora o ich stanie.
ze względów bezpieczeństwa, w razie wystąpienia awarii sytuacji, Przejście mechanizmów w stan «wypadek» jest naprawiany przez system, archiwizowany i wywoływany wiadomość z opisem przyczyny.

Schemat blokowy zautomatyzowanego systemu kontroli i sterowania działu dorabiania

Schemat blokowy zautomatyzowanego systemu kontroli i sterowania działu dorabiania

Cena:
555.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
0