Urządzenia do dorabiania ziarna

Dorabianie ziarna w produkcji alkoholu odgrywa szczególną rolę w procesie technologicznym. Aby uzyskać wysokie wskaźniki jakości etanolu, ważna jest jakość samego ziarna i stopień jego oczyszczenia z zanieczyszczeń (śmieci, kamieni, kolb, zanieczyszczeń metalowych itp.), stopień rozdrobnienia surowców. Zasadniczo wszystkie operacje technologiczne dotyczące czyszczenia i dorabiania ziarna są wykonywane na specjalnym sprzęcie (separatory ziarna, triery, urządzenia do mielenia różnego rodzaju, łapacze mąki i pyłu zbożowego itp.) sam proces odbywa się bezpośrednio przed przygotowaniem ugniatania i może być przeprowadzony na etapie przyjmowania ziarna do magazynu surowców.

This category does not contain any products.
0