Przebudowa instalacji rektyfikacji

Głównym źródłem zużycia ciepła w zakładach spirytusowych jest instalacja rektyfikacji brzeczky. Aby zmniejszyć zużycie ciepła w procesie produkcji etanolu, konieczne jest stosowanie cykli rekuperacyjnych: od najprostszych-ogrzewania / chłodzenia półproduktów, po ogrzewanie poprzez rekuperację poszczególnych instalacji w procesie rektyfikacji brzeczky. Firma BTS Engineering oferuje ogrzewanie poszczególnych kolumn poprzez odzysk ciepła.

Przykład zastosowania ogrzewania kolumn ciepłem regeneracyjnym podano tutaj.

This category does not contain any products.
0