Automatyzacja procesów technologicznych
Filtr
Zbiory

Zautomatyzowany system monitorowania I sterowania zakladu rektyfikaciji wywary melasowego


powołanie ZSS

Zautomatyzowany system sterowania procesami procesowymi (ZSS PT) jednostki destylacyjnej ma na celu osiągnięcie wysokiej wydajności pracy urządzeń technologicznych poprzez wykonanie realizacji przepisów technologicznych, poprawy jakości produktu końcowego i zmniejszenia jego koszt.

Podstawowe tryby działania
Istnieją trzy główne typy operacji pracy ZSS PT:

 • Tryb pracy ręcznej;
 • Automatyczny tryb pracy;
 • Zdalny tryb pracy.

Ręczny tryb pracy ZSS PT - bezpośrednie sterowanie przez operatora położeniem regulatora (wg stanu siłownika) - na podstawie danych wprowadzanych za pośrednictwem urządzeń wejściowych stacji operatorskiej zarządzania operacyjnego.

Automatyczny tryb pracy ZSS PT - Operator pełni funkcje monitorowania i nadzoru pracy urządzeń technologicznych, które są automatycznie sterowane (m.in. pod działaniem regulatora), przepływem procesu technologicznego. Utrzymanie określonego trybu odbywa się za pomocą zestawu narzędzi programowo-technicznych systemy automatycznie lub pod kontrolą systemu zarządzania najwyższego poziomu.

Zdalny tryb pracy ZSS PT - operator z poziomu operatora systemu formuje polecenia i zadania niezbędne do stabilizacji lub zmiany parametrów trybu technologicznego, w tym w celu zapobiegania i lokalizowania wypadków i Sytuacji Nadzwyczajnych. Ponadto Operator pełni funkcje sterowania i nadzór nad pracą urządzeń technologicznych i przebiegiem procesu technologicznego.


Automatyczny system kontroli i sterowania instalacji rektyfikacyjnej brzeczky melasowej Automatyczny system kontroli i kontroli instalacji rektyfikacyjnej brzeczky melasowej

Zrzut ekranu komputer programy «BSS Cross-Contrul»


Kompleks sprzętowo-programowy ZSS TP
Kompleks sprzętowo-programowy ZSS PT obejmuje:

 • programowalny sterownik logiczny (PLC);
 • stacja operatorska oparta na komputerze osobistym (PC), z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux OpenSuse i SCADA-pakietem BSS Cross-Contrul;
 • oprogramowanie aplikacji PLC;
 • oprogramowanie użytkowe stacji operatora;
 • oprogramowanie aplikacyjne serwera danych;
 • Czujniki i przetworniki pierwotne do kontroli parametrów technologicznych i stanów urządzeń podstawowych;
 • < li>siłowniki regulacyjne.

Sygnały wyjściowe czujników i pierwotnych przetworników parametrów technologicznych - zazwyczaj elektryczne ciągłe sygnały DC 4-20 mA.
sygnały wyjściowe czujników stanu urządzeń głównych - elektryczne dyskretne sygnały = 24V lub ~ 220V. < br / > sygnały wyjściowe kontrolera do sterowania wykonawczego mechanizmami są elektryczne sygnały ciągłe prądu stałego 4-20 mA.
Wyjścia sterujące siłownikami - elektryczne sygnały ciągłe = 24V lub elektryczne sygnały dyskretne = 24V lub ~ 220V.
komunikacja przez sieć jest realizowana przy użyciu standardowego protokołu TCP / IP.
wymiana informacji pomiędzy elementami systemu-automatyczny.

komunikacja wewnętrzna ZSS PT
dla systemu połączenia wewnętrzne ZSS PT funkcjonują następująco:

 • prąd (4 & divide; 20mA lub dyskretny) sygnał z czujnika przez przewodową linię komunikacyjną trafia do programowalnego sterownik logiczny (PLC);
 • PLC według określonych algorytmów wytwarza sygnał informacyjny, który jest wysyłany do zautomatyzowanego pracownika miejsce operatora, sygnał zawiera, wytworzone na podstawie podanych algorytmów, zalecenia dotyczące wpływ na mechanizm wykonawczy. W przypadku braku zmian algorytmów przez operatora, sygnał sterujący jest wysyłany do mechanizmu wykonawczego. Jeśli operator podejmie decyzję o zmianie algorytmu, wówczas PLC tworzy sygnał sterujący oparty wyłącznie na rozwiązaniu operatora;
 • Prąd sterujący (4 & divide; 20mA lub dyskretny) sygnał jest odbierany przez siłownik i wykonywany. Mechanizm wykonawczy informuje PLC o wykonaniu sygnału;
 • System jest gotowy do nowej pętli wykonania polecenia.

W przypadkach przewidzianych przez program sterujący, według określonych algorytmów ZSS PT prowadzi badanie czujników i wykonawczych mechanizmów, informując operatora o ich stanie.
ze względów bezpieczeństwa, w razie wystąpienia awarii sytuacji, Przejście mechanizmów w stan «WYPADEK» jest naprawiany przez system, archiwizowany i wywoływany wiadomość z opisem przyczyny.

Schemat blokowy zautomatyzowanego systemu kontroli i sterowania instalacji rektyfikacyjnej brzeczky melasowej

Schemat blokowy zautomatyzowanego systemu kontroli i sterowania instalacji rektyfikacyjnej brzeczky melasowej

Cena:
555.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
0