Automatyzacja procesów technologicznych
Filtr
Zbiory

Zautomatyzowany system kontroli i sterowania przepompowni


Przeznaczenie ZSS
Zautomatyzowany system sterowania procesami technologicznymi (ZSS PT) przepompowni ma na celu osiągnięcie wysokiej wydajności pracy urządzeń technologicznych poprzez realizacji przepisów technologicznych, poprawy jakości produktu końcowego i zmniejszenia jego koszt.

Podstawowe tryby działania
Istnieją trzy główne typy operacji pracy ZSS PT:

 • Tryb pracy ręcznej;
 • Automatyczny tryb pracy;
 • Zdalny tryb pracy.

Ręczny tryb pracy ZSS PT - bezpośrednie sterowanie przez operatora położeniem regulatora (wg stanu siłownika) - na podstawie danych wprowadzanych za pośrednictwem urządzeń wejściowych stacji operatorskiej zarządzania operacyjnego.

automatyczny tryb pracy ZSS PT - Operator pełni funkcje monitorowania i nadzoru pracy urządzeń technologicznych, które są automatycznie sterowane (m.in. pod działaniem regulatora), przepływem procesu technologicznego. Utrzymanie określonego trybu odbywa się za pomocą zestawu narzędzi programowo-technicznych systemy automatycznie lub pod kontrolą systemu zarządzania najwyższego poziomu.

Zdalny tryb pracy ZSS PT - operator z poziomu operatora systemu formuje polecenia i zadania niezbędne do stabilizacji lub zmiany parametrów trybu technologicznego, w tym w celu zapobiegania i lokalizowania wypadków i Sytuacji Nadzwyczajnych. Ponadto Operator pełni funkcje sterowania i nadzór nad pracą urządzeń technologicznych i przebiegiem procesu technologicznego.


Zautomatyzowany system kontroli i sterowania przepompowni

Zrzut ekranu komputer programy «BSS Cross-Contrul»


Kompleks sprzętowo-programowy ZSS TP
Kompleks sprzętowo-programowy ZSS PT obejmuje:

 • programowalny sterownik logiczny (PLC);
 • stacja operatorska oparta na komputerze osobistym (PC), z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux OpenSuse i SCADA-pakietem BSS Cross-Contrul;
 • oprogramowanie aplikacji PLC;
 • oprogramowanie użytkowe stacji operatora;
 • oprogramowanie aplikacyjne serwera danych;
 • Czujniki i przetworniki pierwotne do kontroli parametrów technologicznych i stanów urządzeń podstawowych;
 • < li>siłowniki regulacyjne.

Sygnały wyjściowe czujników i pierwotnych przetworników parametrów technologicznych - zazwyczaj elektryczne ciągłe sygnały DC 4-20 mA.
sygnały wyjściowe czujników stanu urządzeń głównych - elektryczne dyskretne sygnały = 24V lub ~ 220V. < br / > sygnały wyjściowe kontrolera do sterowania wykonawczego mechanizmami są elektryczne sygnały ciągłe prądu stałego 4-20 mA.
Wyjścia sterujące siłownikami - elektryczne sygnały ciągłe = 24V lub elektryczne sygnały dyskretne = 24V lub ~ 220V.
komunikacja przez sieć jest realizowana przy użyciu standardowego protokołu TCP / IP.
wymiana informacji pomiędzy elementami systemu-automatyczny.

komunikacja wewnętrzna ZSS PT
dla systemu połączenia wewnętrzne ZSS PT funkcjonują następująco:

 • prąd (4 & divide; 20mA lub dyskretny) sygnał z czujnika przez przewodową linię komunikacyjną trafia do programowalnego sterownik logiczny (PLC);
 • PLC według określonych algorytmów wytwarza sygnał informacyjny, który jest wysyłany do zautomatyzowanego pracownika miejsce operatora, sygnał zawiera, wytworzone na podstawie podanych algorytmów, zalecenia dotyczące wpływ na mechanizm wykonawczy. W przypadku braku zmian algorytmów przez operatora, sygnał sterujący jest wysyłany do mechanizmu wykonawczego. Jeśli operator podejmie decyzję o zmianie algorytmu, wówczas PLC tworzy sygnał sterujący oparty wyłącznie na rozwiązaniu operatora;
 • Prąd sterujący (4 & divide;20mA lub dyskretny) sygnał jest odbierany przez siłownik i wykonywany. Mechanizm wykonawczy informuje PLC o wykonaniu sygnału;
 • System jest gotowy do nowej pętli wykonania polecenia.

W przypadkach przewidzianych przez program sterujący, według określonych algorytmów ZSS PT prowadzi badanie czujników i wykonawczych mechanizmów, informując operatora o ich stanie.
ze względów bezpieczeństwa, w razie wystąpienia awarii sytuacji, Przejście mechanizmów w stan «WYPADEK» jest naprawiany przez system, archiwizowany i wywoływany wiadomość z opisem przyczyny.

Schemat blokowy zautomatyzowanego systemu sterowania i sterowania przepompowni

Schemat blokowy zautomatyzowanego systemu sterowania i kontroli przepompowni

Cena:
555.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
0