Filtr
Zbiory
Cena

Sito molekularne 3A, 4A, 5A, 13X, Molecular Sieve

3A suszenie etanolu; suszenie etylenu; suszenie metanolu; suszenie gazu ziemnego; suszenie propylenu; statyczne odwodnienie wypełnionych powietrzem szyb zespolonych; statyczne odwodnienie gazu suszenie butadienu; suszenie pękające gaza Molekularne sito typu 3A jest glinokrzemianem metalu alkalicznego; jest to potasowa forma struktury krystalicznej typu A. Typ 3A ma skuteczne otwarcie porów około 3 angstremów (0,3 N m). Jest wystarczająco duży, aby przepuszczać wilgoć, ale eliminuje cząsteczki, takie jak nienasycone węglowodory, które mogą potencjalnie tworzyć polimery; i wydłuża żywotność podczas odwadniania takich cząsteczek.

4 A Głębokie suszenie powietrza, gazu ziemnego, zasad, czynników chłodniczych i innych gazów i cieczy; statyczne suszenie opakowań farmaceutycznych, komponentów elektronicznych i przedmiotów łatwo psujących się; Przygotowanie i oczyszczanie powietrza sito molekularne typu 4a to krzemian tlenku glinu z metalu alkalicznego; jest to forma sodowa struktury krystalicznej typu A. Sito molekularne 4A ma efektywny otwór porów około 4 angstremów (0,4 Nm). Sito molekularne Guangdong Xintao typu 4A adsorbuje większość cząsteczek o średnicy kinetycznej mniejszej niż 4 angstremy i eliminuje większe cząsteczki. Takie adsorbowalne cząsteczki obejmują proste cząsteczki gazu, takie jak tlen, azot, dwutlenek węgla i węglowodory o prostym łańcuchu. Węglowodory rozgałęzione i węglowodory aromatyczne są wykluczone.

5 A konwencjonalny proces oddzielania parafiny; oczyszczanie czynnika chłodniczego SF6 dla energii usuwanie wilgoci i węglowodorów; tlen wodór PSA (adsorpcja pod zmiennym ciśnieniem) Typ molekularny 5A jest krzemianem alkalicznego tlenku glinu; jest to wapniowa forma struktury krystalicznej typu A. Typ 5A ma skuteczne otwarcie porów 5 angstremów (0,5 Nm). Adsorbuje cząsteczki o średnicy kinetycznej mniejszej niż 5 angstremów i wyklucza te większe. Jest szczególnie odpowiedni do adsorpcji PSA, gdzie może być stosowany do oddzielania normalnych i izoparafin (odmiany C4-C6) w PSA oczyszczanie wodoru i w koncentratorach tlenu.

13X sito molekularne 13x jest sodową formą kryształu typu X i ma znacznie większe pory niż kryształy typu A. Adsorbuje cząsteczki o średnicy kinetycznej mniejszej niż 5 angstremów i wyklucza te większe. Ma również najwyższą teoretyczną pojemność wśród konwencjonalnych adsorbentów i bardzo dobre prędkości wymiany masy. Może usuwać zanieczyszczenia zbyt duże, aby zmieściły się w krysztale typu A i jest powszechnie stosowany do oddzielania azotu od tlenu. Sito molekularne typu 13x można zregenerować poprzez ogrzewanie w przypadku procesów oscylacji termicznej; lub przez obniżenie ciśnienia w przypadku procesów oscylacji ciśnieniowej. Aby usunąć wilgoć z sita molekularnego 13x, wymagana jest temperatura 250-300 C. Prawidłowo zregenerowane sito molekularne może wytwarzać punkty rosy wilgoci poniżej -100 C lub poziomy merkaptanów lub CO2 poniżej 2 części na milion. Stężenia na wylocie w procesie wahań ciśnienia będą zależeć od obecnego gazu i warunków procesu. 13X-zeolit jest dostępny w granulkach 1-2 mm (10 x 18 oczek), 2-3 mm (8 x 12 oczek), 2,5-5 mm (4 x 8 oczek) i w postaci proszku, a także w postaci granulek 1,6 mm, 3,2 mm.

Sito molekularne 13X APG jest specjalnie zaprojektowane do współabsorbowania CO2 H2O w przemyśle krioseparacji powietrza. Ma większą wydajność i wyższą szybkość adsorpcji w celu usunięcia CO2 H2O, aby zapobiec żelowaniu w warstwie, nadaje się do wszelkich instalacji kriogenicznych w dowolnym rozmiarze i dowolnym typie na świecie.

Cena:
8.2 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
8.2 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
9.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
3.2 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
3.2 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
0 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
0 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
0 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
0 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
0