Filtr
Zbiory
Cena

Enzymy do gorzelni

Produkcja etanolu jest ściśle związana z przemianami biochemicznymi zachodzącymi w przypadku skrobi zbożowej. Enzymy do konwersji skrobi są obecne w niewielkich ilościach bezpośrednio w ziarnie, ale nie wystarczają. W ostatnich latach do intensyfikacji procesu transformacji aktywnie stosowano skoncentrowane preparaty enzymatyczne pochodzenia drobnoustrojowego. Dodatkowo stosowane są również preparaty enzymatyczne, które oddziałują na inne składniki ziarna: białka, celulozę itp.

Aby rozbić skrobię na cukry proste, z których następnie uzyskuje się etanol, należy przeprowadzić łańcuch przemian: najpierw skrobię przekształca się w dekstryny, a następnie w cukry ulegające fermentacji (glukoza, fruktoza, maltoza itp.). W tym celu używa się enzymu amylazy (alfa-amylazy i glukoamylazy). Niezwykle ważne jest również dostarczenie komórkom drożdży minerałów, witamin, aminokwasów. Aby rozłożyć białka zawarte w ziarnie na aminokwasy, stosuje się preparat enzymatyczny proteazy. Istnieją również różne preparaty enzymatyczne do rozkładu innych składników.

Na świecie jest wielu różnych producentów preparatów enzymatycznych, które są wykorzystywane do produkcji zarówno etanolu spożywczego, jak i paliwa.

Cena:
46.5 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
55.2 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
20.5 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
18.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
56.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
26.8 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
53.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
35.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
25.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
33.7 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
37.5 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
23.1 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
83.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
36.8 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
53.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
0