Przyrządy pomiarowe

Przyrządy kontrolno-pomiarowe to duża grupa przyrządów pomiarowych stosowanych we wszystkich zakładach produkcyjnych i umożliwiających bezpośrednie rejestrowanie (zliczanie) wartości mierzonej wartości.

Urządzenia kontrolno-pomiarowe są stosowane w zakładach produkcyjnych, w których bardzo ważne jest utrzymywanie stałej temperatury i ciśnienia.

0