Filtr
Zbiory
Cena

Audyt technologiczny wytwórni alkoholi i bioetanol

  • Określenie składu podstawowego sprzętu technologicznego, rurociągów, procesów technologicznych, budynków i budowli wykorzystywanych do przygotowania produktów towarowych przeznaczonych do produkcji bioetanolu;
  • Ocena stanu podstawowych urządzeń technologicznych, rurociągów, procesów technologicznych, budynków i budowli wykorzystywanych do przygotowania produktów towarowych przeznaczonych do produkcji bioetanolu. Przy czym, jeżeli Wykonawca ma wątpliwości co do stanu, wykonawca będzie wymagał przeprowadzenia szczegółowego badania urządzeń technologicznych, rurociągów, budynków i budowli na koszt Zamawiającego z wydaniem oficjalnych raportów;
  • Na podstawie poprzednich etapów wykonywania pracy/świadczenia usług sporządzić i dostarczyć do uzgodnienia i zatwierdzenia Zamawiającemu listę urządzeń technologicznych, które mogą być stosowane przy przebudowie pod wydanie *** dal dziennie bioetanolu, alkoholu.

Prace / usługi wykonywane / świadczone są dostarczane w jednym etapie, część zatwierdzona-wykaz urządzeń, które można wykorzystać

do wykorzystania dostępnych materiałów do badań inżynieryjnych, w przypadku ich awarii wykonawca wydaje zadanie techniczne w celu przeprowadzenia dodatkowych badań.

Cena:
55.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
555.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
555.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
555.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
555.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
555.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
0