Bioetanol

Budowa "pod klucz" zakładów produkcji bioetanolu.
Budowa zakładów bioetanolowych.

 

Строительство биоэтанольных заводов - БТС-ИНЖИНИРИНГ

Firma BTS-ENGINEERING wykonuje prace zarówno w zakresie budowy, jak i projektowania zakładów bioetanolowych, nie tylko na Ukrainie, ale także w krajach WNP, Unii Europejskiej i Afryce.

 

Rada Najwyższa 19.06.2012 r. przyjęła projekt ustawy nr 10572-1 "o zmianie niektórych ustaw Ukrainy dotyczących produkcji i stosowania paliw silnikowych z zawartością biokomponentów" w sprawie dodatków bioetanolu do benzyny. W szczególności dokument ustala, że zalecana norma bioetanolu w benzynie, która jest produkowana i / lub sprzedawana na terytorium Ukrainy, wyniesie w 2013 r. co najmniej 5%, od 2014-2015 r. obowiązkowa zawartość biokomponentów w paliwach silnikowych powinna wynosić co najmniej 5%, a od 2016 r. - co najmniej 7%.

Przyjęcie tego dokumentu ma na celu zmniejszenie zależności ukraińskiego rynku paliwowego od importu energii, a także wdrożenie mechanizmów Protokołu z Kioto w celu zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery.

Aby zapewnić 5% zawartości bioetanolu w benzynie, Ukraina potrzebuje 320 milionów litrów bioetanolu rocznie. Istnieją spekulacje, że do końca 2013 r. na Ukrainie formalnie zostanie wyprodukowanych około 70 milionów litrów bioetanolu.

 

Uzasadnienia i obliczenia techniczno-ekonomiczne

Nasza firma wykona studium techniczno-ekonomiczne budowy lub przebudowy przedsiębiorstwa bioetanolowego, wykona zadanie techniczne, biorąc pod uwagę:

 • położenie geograficzne planowanego obiektu budowlanego;
 • wybór, wycena, zaopatrzenie w surowce;
 • kompleksowe przetwarzanie surowców;
 • najnowocześniejszą technologię przetwarzania surowców skrobiowych lub cukrowych;
 • automatyczny system sterowania (ASS) produkcją;
 • minimalne koszty energii, z możliwością dywersyfikacji zakupionego paliwa organicznego;
 • optymalne zużycie wód procesowych i minimalny wpływ na ekologię.
 

Projekt i inżynieria

 • BTS-Engineering, w optymalnym czasie, zapewni realizację projektów z wyraźnym przestrzeganiem wszystkich norm prawnych regulujących realizację prac budowlanych i technologicznych.
 • BTS-Engineering jest właścicielem najnowszych technologii w dziedzinie destylacji i rektyfikacji, energii cieplnej, oszczędności energii, procesów wymiany ciepła i masy oraz technologii membranowych, w tym technologii kompleksowego przetwarzania surowców zawierających skrobię;
 • Inżynieria BTS oparta na urządzeniach membranowych i technologiach mikro -, Ultra i nanofiltracji do oddzielania i zagęszczania mieszanin w celu uzyskania cennych składników w produkcji etanolu, biopaliw, olejów roślinnych i skrobi zapewni pełną i bezodpływową, przyjazną dla środowiska produkcję;
 • BTS-ENGINEERING wdroży automatyczny proces zarządzania produkcją;
 • BTS-ENGINEERING zapewni wsparcie programowe, bez wyjątku, automatycznych procesów zarządzania produkcją.
 

Dostawa sprzętu, montaż

Dzięki współpracy z wieloma ukraińskimi, europejskimi i chińskimi producentami mamy możliwość doboru i dostawy sprzętu do realizacji projektu bioetanolu i zakładu kompleksowego przetwarzania surowców zawierających skrobię.

Ponadto zapewniamy dodatkową usługę:

 • opracowywanie rozwiązań projektowych;
 • instalację, montaż urządzeń do destylacji, rektyfikacji, odwodnienia, urządzeń młynarskich;
 • Automatyzacja;
 • instalację i uruchomienie.

Wszystkie urządzenia dostarczane przez naszą firmę są objęte gwarancją i serwisem po uruchomieniu. Dobór sprzętu oraz optymalne opcje zamówienia, dostawy, instalacji i serwisu uzgadniane są z klientem.

 

Prace rozruchowe

Po zakończeniu prac budowlano-montażowych zakładu, wraz z przedstawicielami klienta, przyjmujemy zakład (warsztat) do eksploatacji, wykonujemy prace rozruchowe, których celem jest konfiguracja zainstalowanego sprzętu, a także sprawdzenie gotowości funkcjonowania systemu jako całości.

Kolejnym etapem jest wsparcie i szkolenie personelu przez naszych wysoko wykwalifikowanych pracowników w celu dalszego funkcjonowania podstawowych i dodatkowych procesów produkcyjnych.

Efektem prac rozruchowych jest sprawność sieci, z kompetentnym personelem, w pełni gotowym do przekazania do eksploatacji Klientowi.

Cena:
3,592.2 zł
Zostało tylko kilka elementów
- +
Cena:
5,331 zł
Zostało tylko kilka elementów
- +
Cena:
3,803 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
5,613.9 zł
Zostało tylko kilka elementów
- +
Cena:
2,314.9 zł
Zostało tylko kilka elementów
- +
Cena:
2,367.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
1,983.7 zł
Only 1 left in stock
- +
Cena:
1,806.2 zł
Na stanie
- +
Cena:
2,013.9 zł
Na stanie
- +
Cena:
2,741.3 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
1,577 zł
Only 1 left in stock
- +
Cena:
1,849.2 zł
Zostało tylko kilka elementów
- +
Cena:
2,137.1 zł
Zostało tylko kilka elementów
- +
Cena:
2,309.8 zł
Only 1 left in stock
- +
Cena:
2,695.3 zł
Zostało tylko kilka elementów
- +
Cena:
2,407 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
2,684.8 zł
Only 1 left in stock
- +
Cena:
2,971.8 zł
Zostało tylko kilka elementów
- +
Cena:
3,129.8 zł
Only 1 left in stock
- +
Cena:
3,881.9 zł
Zostało tylko kilka elementów
- +
Cena:
3,231.2 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
3,231.2 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
3,877.1 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
3,630 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
3,459.3 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
3,459.3 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
3,924.8 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
0