Mieszadło frezarskie

Mieszadło frezarskie jest zwykle używane do rozpuszczania w cieczy stosunkowo stałych składników, a także do mieszania cieczy o istotnym składzie i gęstości. Ze względu na dużą liczbę zębów i wysokie obroty (400...1000 obr./min) mieszadło tego typu zapewnia przygotowanie zawiesin i emulsji o jednolitym składzie i gęstości.

This category does not contain any products.
0