Wzory umów zagranicznej działalność gospodarczej

Sporządzanie zagranicznego KONRAKTU Ekonomicznego-jest jednym z najważniejszych elementów zagranicznej operacji gospodarczej, Umowa reguluje warunki zagranicznej operacji gospodarczej, prawa i obowiązki stron, a także ich odpowiedzialność w przypadku niewykonania warunków umownych, w których można przewidzieć możliwe ryzyko i sposoby ich minimalizacji.
Zagraniczna umowa gospodarcza - (umowa) - jest to materialnie sformalizowana umowa dwóch lub więcej podmiotów zagranicznej działalności gospodarczej i ich zagranicznych kontrahentów, mająca na celu ustanowienie, zmianę lub zakończenie ich wzajemnych praw i obowiązków w zagranicznej działalności gospodarczej.

Umowa handlu zagranicznego (umowa) jest sporządzana zgodnie z Ustawą Ukrainy "o zagranicznej działalności gospodarczej" i innymi ustawami Ukrainy, z uwzględnieniem umów międzynarodowych Ukrainy. Zagraniczna umowa gospodarcza (umowa) jest sporządzana przez podmiot zagranicznej działalności gospodarczej lub jego przedstawiciela w formie pisemnej, chyba że umowa międzynarodowa Ukrainy lub prawo stanowi inaczej. Zgodnie z artykułami 627 i 628 Kodeksu Cywilnego Ukrainy strony mają swobodę zawarcia umowy, wyboru kontrahenta i określenia warunków umowy z uwzględnieniem wymagań tego Kodeksu, innych aktów prawa cywilnego, zwyczajów obrotu biznesowego, wymogów rozsądku i uczciwości.

Wiemy jak poprawnie sporządzić umowę, a także wszystkie dokumenty towarzyszące umowie, w tym tłumaczenia, i pomożemy Ci w tym.

Cena:
555.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
555.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
0