Filtr
Zbiory
Średnica, mm
Materiał
Rodzaj blach
Liczba talerzy, szt

Kolumna regeneracyjna

Kolumna regeneracyjna służy do regeneracji (regeneracji) produktu, który można ponownie wykorzystać w cyklu technologicznym. Rozważ konstrukcję kolumny regeneracyjnej na przykładzie kolumny redukcyjnej (stężenia) w produkcji pektyny. Jako środek strącający pektynę stosuje się alkohol etylowy. W procesie produkcyjnym udział objętościowy alkoholu etylowego zmniejsza się o prawie połowę. Ponowne użycie etanolu wymaga zmniejszenia ilości wody (wzmocnienia) w roztworze etanolu. Schemat technologiczny regeneracji (wzmocnienia) etanolu przedstawiono na ryc.1

Schemat technologiczny odzyskiwania (wzmacniania) etanolu

Jako kolumnę wzmacniającą stosuje się aparat z kolumną płytową pracującą pod ciśnieniem atmosferycznym. Konstrukcję słupa pokazano na rys.2.

Schemat technologiczny odzyskiwania (wzmacniania) etanolu
Model technologiczny odzyskiwania (wzmacniania) etanolu

Podano tutaj opis procesu technologicznego wzmacniania etanolu przy produkcji pektyny.

Cena:
342,222.2 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
0