Opracowywanie rozwiązań technicznych

Firma BTS Engineering

Projektowanie, projektowanie cykli technologicznych

Pracownicy firmy mają duże doświadczenie inżynieryjne w branży alkoholowej, opracowywaniu i wdrażaniu projektów mających na celu poprawę jakości produktów, poprawę efektywności energetycznej produkcji i poprawę wskaźników środowiskowych.

Wykaz świadczonych usług inżynierskich:

  • Kompleksowe przetwarzanie ziarna;
  • Obróbka Hydro-fermentacyjna;
  • Drożdżegeneracja;
  • Fermentacja (komora fermentacyjna);
  • Destylacja i rektyfikacja;
  • DDGS-pełny cykl z przeróbką Lutra i fugata;
  • Automatyzacja procesów technologicznych;
  • Projektowanie, montaż, dostawa sprzętu;

Oddziały zakładu spirytusowego z kompleksowym przetwarzaniem surowców

Kompleksowe przetwarzanie ziarna;

Dział dorabiania (komlex przetwórstwo zboża)

Zwiększenie asortymentu produktów: kasze, ciasta, zarodki, otręby, oleje itp.

Zmniejszenie zużycia energii i zasobów na produkcję alkoholu (nie uczestniczą w procesie technologicznym części ziarna, które nie zawierają cukru do produkcji alkoholu)

Poprawa wskaźników jakości alkoholu, zmniejszenie zanieczyszczeń w procesie fermentacji.

This category does not contain any products.
0