Resztkowa sekcja uzdatniania wody

Fugat otrzymuje się przez dekantację bardów po pircie w wirówkach dekantacyjnych. Przetwarzanie fugatu odbywa się przez odparowanie (stężenie ST) na VVU, a następnie skierowanie koncentratu na suszarkę. Firma BTS Engineering oferuje rozdzielanie i zagęszczanie fugat Bardowie przy użyciu instalacji membranowych (mikro-i ultrafiltracji).

Переработка фугата

Zastosowanie technologii membranowej powoduje zmniejszenie ilości wysoko skoncentrowanych ścieków procesowych i eliminuje emisje ze spalania paliwa organicznego, które zostałyby wykorzystane do odparowania wilgoci z fugatu barda.

Woda luterska (Luter) powstaje w kolumnie rektyfikacyjnej i jest odprowadzana do oczyszczalni ścieków bez recyklingu. Firma BTS Engineering oferuje wykonywanie separacji i zagęszczania wody lutrowej przy użyciu instalacji membranowych (nanofiltracji).

Technologia separacji odpadów płynnych rektyfikacji z wykorzystaniem instalacji membranowych (filtracji)

Переработка лютерной воды

Ogólna technologia produkcji i liczba oddziałów tutaj.

This category does not contain any products.
0