Outsourcing zagranicznej działalność gospodarczej-

    Odprawa celna importowanych towarów przez specjalistów naszej firmy odbywa się zgodnie z określonym schematem, który obejmuje:
  • wstępne obliczenia całkowitej wartości umowy na podstawie danych dostarczonych przez Klienta;
  • wybór optymalnej podstawy dostaw towarów importowanych z uwzględnieniem wszystkich życzeń i wymagań klienta;
  • uzgodnienie warunków i podpisanie umowy, zgodnie z którą odbywa się import towarów na terytorium Ukrainy;
  • zakup waluty obcej w celu opłacenia importowanego towaru i przekazania płatności za towar na konta zagranicznych dostawców;
  • organizację transportu, ubezpieczenia i dostawy towarów do magazynu klienta;
  • sporządzenie niezbędnych dokumentów regulacji pozataryfowych, które są potrzebne do importu towarów na terytorium Ukrainy;
  • wykonywanie procedur niezbędnych przy odprawie celnej importu.
Cena:
555.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
0