Filtr
Zbiory

Uruchamianie

Prace rozruchowe są wykonywane przez specjalistów BTS-Engineering po zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych.

Specjaliści naszej firmy wykonują prace serwisowe i rozruchowe (rozruchowe) w obszarach:

  • zautomatyzowanych systemów sterowania;
  • systemów automatyki procesów technologicznych i urządzeń inżynieryjnych

Wykonywane są prace rozruchowe, których celem jest skonfigurowanie zainstalowanego aktywnego sprzętu, a także sprawdzenie gotowości do działania systemu jako całości. Prowadzenie prac rozruchowych pozwala na terminowe, przed oddaniem obiektu do użytku, wykrycie i wyeliminowanie ewentualnych niespójności.

Prace rozruchowe są wykonywane zgodnie z zatwierdzonym przez Klienta programem uruchamiania, w którym określa się terminy prac, na które konieczne jest wycofanie głównego sprzętu technologicznego.

Podczas uruchamiania w kompleksie sprawdzana jest wydajność. Efektem prac rozruchowych jest sprawność systemów całkowicie gotowych do oddania do użytku Klientowi.

Na zakończenie prac rozruchowych przeprowadzane są kompleksowe testy urządzeń i systemów automatyki oraz sporządzana jest dokumentacja sprawozdawcza z wydaniem zaleceń i uwag. Dla wszystkich rodzajów wymienionych prac BTS-ENGINEERING ma odpowiednie tolerancje.

BTS-ENGINEERING gwarantuje:

  • Jakość prac elektrycznych i ROZRUCHOWYCH;
  • Posiadanie certyfikatów jakości na wyroby elektryczne;
  • Dotrzymywanie terminów prac.

Posiadamy doświadczenie i wykonujemy prace rozruchowe dla następujących urządzeń, urządzeń, systemów i kompleksów:

 

Instalacja i uruchomienie kotłów
firma BTS-ENGINEERING wykona instalację systemów grzewczych o dowolnej złożoności

Instalacja urządzeń kotłowych jest odpowiedzialnym rodzajem pracy, którą muszą wykonać wykwalifikowani specjaliści.

Próba "zaoszczędzenia" i zainstalowania sprzętu kotłowego we własnym zakresie lub z pomocą znajomych "rzemieślników" może prowadzić do wypadku i poważnych nieprzewidzianych kosztów, aż do wymiany zainstalowanego sprzętu. Nasi specjaliści, posiadający duże doświadczenie w montażu na różnych obiektach, profesjonalnie wykonają prace bez odstępstwa od decyzji projektowych i norm bezpieczeństwa.

Instalacja i uruchomienie kotłów / БТС-ИНЖИНИРИНГ

Kotły wielopaliwowe COLVIK-100 GTE

 

Grupa pomp sieciowych na kolektorze dystrybucyjnym

 

Grupa kotłowa

Пусконаладочные работы (пусконаладка) / БТС-ИНЖИНИРИНГ

Grupy Kotłowo-pompowe

 

Ogólny wygląd kotłowni

 

Sprzęgło hydrauliczne, rozdzielacz i grupa pomp sieciowych

Cena:
555.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
555.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
0