Aparaty wyparny

Celem każdego urządzenia do odparowywania jest skoncentrowanie produktu przez odparowanie (ekstrakcję wilgoci). Proces ten odbywa się na urządzeniach o różnych modyfikacjach i konstrukcji i wymaga dużej ilości ciepła. Aby zmniejszyć koszty chłodziwa, ostatnio stosuje się instalacje z cyklami rekuperacyjnymi, w których proces technologiczny jest przeprowadzany przy różnych wskaźnikach ciśnienia (nadmiar, próżnia) i temperatury.

This category does not contain any products.
0