Nasadki

SEPAK®-C (szczeliwo strukturalne ceramiczne)


SEPAK®-C (szczeliwo strukturalne ceramiczne)® -C

Na powierzchni ceramicznej może powstać bardzo cienka warstwa cieczy. Ruchy turbulentnego przepływu cieczy i gwałtownego przepływu pary przyczyniają się do mieszania pary i cieczy bez dużych różnic ciśnienia. Z tych powodów nasze ceramiczna nasadka strukturalna mają taką samą wydajność wymiany masy jak nasadka metalowa. Jednocześnie są bardziej odporne na korozję i wysokie temperatury w porównaniu z metalowymi nasadkami.

Struktura powierzchni nasadky ceramicznej może zwiększyć jej hydrofilowość i pomóc w utrzymaniu minimalnego zatrzymywania płynów. W ten sposób prawdopodobieństwo przegrzania, polimeryzacji lub koksowania systemu jest zmniejszone do minimum.

Główne zalety

  • • Doskonała hydrofilowość powierzchni, duża powierzchnia wymiany ciepła i zwiększona wydajność separacji dzięki specjalnej strukturze powierzchni;
  • • Wysoka odporność na ściskanie;
  • • Dostępna powierzchnia właściwa: 64m2 / m3 ... 500m2/m3;
  • П• Nadaje się do wielu innych warunków / zastosowań.

Zakres zastosowania

  • • Destylacja i absorpcja związków o wysokiej korozji;
  • Д• Destylacja halogenowanych składników organicznych;
  • • Stosowany jako środek do wymiany ciepła i podłoża katalizatora.
Typ Rozmiar Kąt gięcia Powierzchnia właściwa, M2/M3 Współczynnik pustki, %
SP-C 125Y 45º 125 90
SP-C 125X 60º 125 90
SP-C 160Y 45º 160 85
SP-C 160X 60º 160 85
SP-C 250Y 45º 250 80
SP-C 250X 60º 250 80
SP-C 350Y 45º 350 78
SP-C 350X 60º 350 78
SP-C 450Y 45º 450 72
SP-C 450X 60º 450 72
SP-C 470X 60º 470 75
SP-C 700Y 45º 700 80

 


 SEPAK®-C (szczeliwo strukturalne ceramiczne)

This category does not contain any products.
0