Gorzelnia 2000-3000 dal / dzień

Zakłady produkcyjne (2000-3000 dal / dzień(5300-8000 ton / rok)) produkują Etanol z surowca zawierającego skrobię (ziarno, mąka). Wyprodukowany rektyfikowany Etanol klasy Lux i pszenna łza ma bardzo wysokie wskaźniki organoleptyczne i jest wykorzystywany do produkcji specjalnych i elitarnych wódek, gorzkich nalewek itp. Schemat technologiczny przy produkcji takich odmian alkoholu zapewnia innowacyjne rozwiązania techniczne (rektyfikacja brzeczky) w celu osiągnięcia wskaźników wymaganych do produkcji elitarnych napojów. Liczba odziałów technologicznych wynosi od 8 do 11. Przedsiębiorstwa o takiej wydajności mogą wytwarzać zarówno rektyfikowany, jak i odwodniony Etanol. Również w przedsiębiorstwach o wydajności 3000 dal/dzień (8000 ton/rok) etanolu należy ustalić pełny cykl przetwarzania surowców.

Ogólna technologia produkcji i liczba oddziałów podano tutaj.

This category does not contain any products.
0