Hydroponika
Filtr
Zbiory
Cena

Hydroponika

Wykorzystanie systemów hydroponicznych do stworzenia domowego ogrodu warzywnego

Ze względu na zebraniu pierwszego zbioru, uprawianych naszym klientem za pomocą systemów hydroponicznych i kontrolera zakupionych na miejscu bts.net.ua, chcemy podzielić się z Wami informacjami o systemy hydroponiczne, funkcje aplikacji i korzyści.

Hydroponics
System hydroponiczny s

Hydroponikę można zdefiniować jako uprawę roślin w wodzie zawierającej składniki odżywcze. Przykłady tego typu systemów hydroponicznych obejmują systemy NFT (nutrient film technique) i głębinowe systemy pływakowe, w których korzenie roślin są umieszczane w roztworach odżywczych. Inną definicją hydroponiki jest uprawa roślin bez gleby. Dzięki tej definicji uprawa roślin w środowiskach bezglebowych (gleba doniczkowa) lub innych rodzajach mediów kruszywowych, takich jak piasek, żwir i cewka kokosowa, jest uważana za systemy hydroponiczne.

Rośliny nie mogą normalnie funkcjonować bez 17 podstawowych składników odżywczych. Te składniki odżywcze są niezbędne, aby mogły zachodzić procesy o kluczowym znaczeniu dla wzrostu i rozwoju roślin. Na przykład magnez jest kluczowym składnikiem chlorofilu. Chlorofil jest pigmentem stosowanym do wychwytywania energii światła potrzebnej do fotosyntezy. Odbija również zielone fale i jest powodem, dla którego większość roślin jest zielona. Magnez jest centrum cząsteczki chlorofilu.

Parametry kontrolne PH dla hydroponiki

Nie można dyskutować o żywieniu roślin bez uwzględnienia pH. W hydroponice interesuje nas przede wszystkim pH wody używanej do przygotowania roztworów odżywczych i nawadniania roślin. pH jest miarą względnej kwasowości lub stężenia jonów wodorowych i odgrywa ważną rolę w dostępności składników odżywczych dla roślin. Mierzy się go w skali od 0 do 14, gdzie 0 jest najbardziej kwaśne, 7 jest neutralne, a 14 jest najbardziej zasadowe. Skala jest logarytmiczna, a każda jednostka reprezentuje 10-krotną zmianę. Oznacza to, że niewielkie zmiany wartości są dużymi zmianami pH. Na przykład wartość 7 jest 10 razy większa niż 6 i 100 razy większa niż 5. Ogólnie optymalny zakres pH dla hydroponicznej uprawy warzyw wynosi od 5,0 do 7,0.

System hydroponiczny z możliwością podłączenia do komputera ma taką funkcję kontroli pH, jak większość naszych kontrolerów.

Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę zasadowość wody. Zasadowość jest miarą pojemności. Mierzy zdolność wody do neutralizacji kwasu. Wynika to przede wszystkim z całkowitej ilości węglanu (CO3) i wodorowęglanu (HCO3), ale wodorotlenek, Amon, boran, krzemian i fosforan również mogą się przyczynić.

Gdy całkowita zasadowość jest niska, woda ma niską zdolność buforowania. W rezultacie jego pH będzie się łatwo zmieniać w zależności od tego, co do niego dodaje. Gdy całkowita zasadowość jest wysoka, pH wody jest wysokie. Kwas można podawać z wodą do nawadniania, aby zmniejszyć wysokie pH wody. Wymagana ilość kwasu zależy od zasadowości wody.

Projekt systemu hydroponicznego prezentowanego na stronie obejmuje nie tylko funkcje kontroli pH i zasad, ale także regulację i kontrolę przewodności elektrycznej i składników odżywczych oraz system hydroponiczny z możliwością podłączenia do komputera w pełni automatyzuje proces uprawy. Będziesz mógł monitorować i zarządzać nawadnianiem nawet ze smartfona.

Cena:
151.8 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
173.5 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
75.8 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
10.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
8,921.2 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
5,740.5 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
7,330.8 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
17,892.1 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
151.8 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
379.3 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
65 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
65 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
1,228.3 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
2,534.8 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
75.8 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
54.2 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
54.2 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
108.5 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
206 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
206 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
10.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
10.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
0