Mieszalniki przemysłowe, mieszadła

Urządzenia produkowane są w następującym asortymencie:

  • mieszadła - mechaniczne urządzenia do mieszania produktów przy niskich obrotach (prędkość obrotowa korpusu roboczego do 200 obr / min);
  • Miksery - mechaniczne urządzenia do mieszania produktów przy wysokich obrotach (prędkość obrotowa korpusu roboczego od 200 obr. / min do 1500 obr. / min).

Podstawowe parametry, wymiary i odchylenia graniczne od wymiarów nominalnych urządzeń powinny być zgodne z poniższymi tabelami

Miksery przemysłowe, mieszadła

Przykład zapisu oznaczenia miksera przy zamówieniu oraz w innej dokumentacji, gdzie można zastosować:

Mieszadło łopatkowe ML 40 16 95 TU U 28.9-21085928-001:2018 gdzie:

  • Mieszadło łopatkowe typu ML-mieszadło;
  • 40-średnica wirnika, cm;
  • 16-Długość wału x 100 mm;
  • 95-prędkość obrotowa, obr. / min.

Zgodnie z projektem wyróżnia się następujące rodzaje mieszadeł:

Każdy rodzaj urządzenia mieszającego w rzeczywistości pełni tę samą funkcję-mieszanie różnych składników w jednorodną (jednorodną) masę, w celu uzyskania określonego rodzaju zawiesin lub emulsji.

Niemniej jednak, w zależności od rodzaju mieszanych produktów, ich gęstości i lepkości, wielkości samego pojemnika, konieczne jest wybranie odpowiedniego rodzaju mieszadła (miksera), aby uzyskać najlepszy wynik.

0