Odwodnienie etanolu

SCADA-System "BSS Cross-control"


Do całkowitego odwodnienia alkoholu etylowego stosuje się system odwadniania na sitach molekularnych, który składa się z 2-3 adsorberów. Adsorbery działają na przemian. Żel krzemionkowy stosuje się jako adsorbent.

Ogrzewany rektyfikowany alkohol etylowy jest pompowany przez nagrzewnicę parową, gdzie jest ogrzewany do kontrolowanego temperaturowo reżimu technologicznego z tworzeniem się pary i faz ciekłych. Ogrzewanie odbywa się za pomocą pary i jest sterowane przez automatyczny regulator.

W celu doprowadzenia tylko adsorpcji do fazy pary i stabilnej temperatury, zainstalowano przegrzewacz pary, do którego ostre pary są podawane przez automatyczny regulator. Kondensat gorącej pary z przegrzewaczy jest kierowany do zbiornika kondensatu.

Przegrzana para alkoholu etylowego przechodzi przez adsorber, który działa w trybie odwadniania. Cząsteczki wody, które są parami, są opóźnione w porach sit molekularnych. Odwodniona para na wylocie adsorbera wchodzi do wymiennika ciepła, gdzie ogrzewa rektyfikowany alkohol etylowy, który jest doprowadzany do odwodnienia, całkowicie skondensowany i dostaje się do zbiornika. Ze zbiornika odwodniony alkohol etylowy jest podawany przez pompę do chłodzenia do wymiennika ciepła. Schłodzony odwodniony alkohol etylowy jest przenoszony do składu za pośrednictwem węzła księgowego.

Po nasyceniu wodą sita molekularne w adsorberze nr 1 łączą adsorber nr 2, a adsorber # 1 usuwa się w celu regeneracji. Do regeneracji w adsorberze nr 1 wytwarza się próżnię za pomocą pompy próżniowej w celu obniżenia temperatury wrzącej wody i jej odparowania. Cykl regeneracji następujących adsorberów jest podobny do powyższego.

Aby skondensować pary odwodnionego alkoholu etylowego w wymiennikach ciepła, stosuje się system odwracalnego zaopatrzenia w wodę. Aby schłodzić odwodniony alkohol etylowy w wymienniku ciepła, używana jest woda chłodzona w lodówce.


Zautomatyzowany system kierowania i kontroli odwodnienie


Odwodnienie

0