Wymienniki płaszczowo-rurowe

Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła jest wiązką rur, które są umieszczone w komorze i zamocowane na ruszcie i owinięte w osłonę (osłonę). Rury są ze sobą połączone rurkami lub są również wlot i wylot do komory, wylot kondensatu, przegrody.

Zasada działania płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła polega na przenoszeniu ciepła między płaszczami, po których poruszają się media o różnych temperaturach.

Płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła mają różne konstrukcje i mogą być jedno-lub wielostopniowe( w zależności od liczby ruchów); bezpośrednie, przeciwprądowe lub poprzeczne (w kierunku ruchu mediów); poziome, pionowe lub nachylone (w układzie przestrzennym).

W płaszczowo-rurowych wymiennikach ciepła podłączenie rur do płyty lub kraty można wykonać poprzez przyspawanie rury, mocowanie w rozszerzonych niszach, za pomocą śrub do kołnierzy, lutowanie lub takie, które mają uszczelki (uszczelnienia olejowe) w konstrukcji łącznika.

0