Gorzelnia 6000-10000 dal/dzień

Zakłady produkcyjne (2000-3000 dal/dzień (5300-8000 ton/rok)) produkują Etanol zarówno z surowców zawierających skrobię (ziarno, mąka), jak i surowców zawierających cukier (melasa buraczana, sok cukrowy, trzcina cukrowa, buraki cukrowe itp.). przewiduje się produkcję zarówno rektyfikowanego etanolu, jak i odwodnionego etanolu. Rektyfikowany Etanol wytwarzany z surowców zawierających skrobię jest stosowany głównie w przemyśle gorzelniczym i ma wysokie wymagania dotyczące zawartości zanieczyszczeń i wskaźników organoleptycznych. W przypadku etanolu wytwarzanego z surowców zawierających cukier ("wyższe oczyszczanie") nie ma specjalnych wymagań dotyczących organoleptyki z tego powodu, że głównie ten gatunek etanolu jest stosowany w medycynie, perfumach, środkach antyseptycznych itp. Odwodniony etanol jest wytwarzany jako dodatek do paliwa w produkcji benzyny zgodnie z wymogami UE (co najmniej 5% całkowitej objętości benzyny). Ekonomicznie wskazane jest ustanowienie pełnego cyklu przetwarzania surowców w przedsiębiorstwach o tej wydajności (lub kompleksowego przetwarzania surowców zawierających skrobię).

Ogólna technologia produkcji i liczba oddziałów podano tutaj.

This category does not contain any products.
0