Automatyzacja procesów technologicznych

Usługi


Projektowanie

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług w zakresie automatyzacji procesów technologicznych. W warunkach rosnącej konkurencji i zaostrzających się wymagań jakościowych, przed przedsiębiorstwami pojawiło się zadanie automatyzacji procesów technologicznych, którą często własnymi siłami rozwiązać trudno, a w niektórych przypadkach nawet nie można.

Specjaliści DP«BTS-ENGINEERING» opracowują automatyczny system kontroli procesu w następujących obszarach:

 • projektowanie automatycznych systemów sterowania procesami technologicznymi;
 • projektowanie zautomatyzowanych systemów zabezpieczeń i blokad technologicznych;
 • Projektowanie systemów dyspozytorskich i zarządzania systemami inżynieryjnymi;
 • projektowanie tras kablowych;
 • sporządzenie oferty techniczno-handlowej.

Przy projektowaniu prowadzone są następujące prace:

 • Ocena stanu obiektu automatyki;
 • Określenie podstawowych zadań automatyzacji i wymagań systemu automatyczny system kontroli procesu;
 • Szacowanie kosztów wykonania robót;
 • Zadania techniczne dotyczące systemu jako całości i jego głównych części składowych (podsystemy, programowo-techniczne kompleksy i środki, poszczególne zadania itp.), zatwierdzona przez Zamawiającego;
 • opracowanie rozwiązań projektowych;
 • opracowanie i sporządzenie dokumentacji na dostawę produktów do kompletacji systemu automatycznego.

dostawa sprzętu

DP«BTS-ENGINEERING» realizuje kompleksowe dostawy urządzeń automatyki z wiodących światowych producent.

Na Państwa zamówienie, w jak najkrótszym czasie, nasi specjaliści wykonają niezbędny komplet sprzętu, który w pełni spełni Twoje wymagania, z rozsądnym stosunkiem jakości do ceny.

Prace rozruchowe

Po zakończeniu prac instalacyjnych wykonywane są prace rozruchowe, których celem jest ustawienie zainstalowanego sprzętu, a także sprawdzenie gotowości funkcjonowania systemu jako całości. Prowadzenie prac rozruchowych umożliwia terminowe, przed oddaniem obiektu do użytku, identyfikację i eliminację ewentualnych niespójności.

Prace rozruchowe mogą obejmować:

 • opracowanie programu prac instalacyjnych i uruchomianych;
 • instalacja i podłączenie sprzętu;
 • weryfikacja wstępnej kontroli środków technicznych;
 • konfiguracja poszczególnych jednostek i urządzeń;
 • debugowanie oprogramowania i parametryzacja sprzętu;
 • korekcja ustawień, optymalizacja algorytmów i relacji między podsystemami automatyczny system kontroli;
 • przeprowadzanie testów akceptacyjnych i sporządzanie stosownej dokumentacji;
This category does not contain any products.
0