Środek antyseptyczny Frikont

Środek antyseptyczny Frikont

Organika
Brand
1011344
Cena:
275 zł
1011344

Features Środek antyseptyczny Frikont

Producent
Organika
Kraj pochodzenia
Ukraina
Optymalna temperatura
30-35°С
Robocze pH
3.5-7.5
Temperatura robocza
30-35°С
Optymalne pH
3.5-7.5

Description

„Frikont” sprzyja wzrostowi drożdży w wyniku zniszczenia rywali komórki drożdży - bakterii. Preparat zachowuje stabilność procesu fermentacji, zapewnia czystość mikrobiologiczną procesu, co skutkuje uzyskaniem lepszego uzysku alkoholu. Środek antyseptyczny «Frikont». Jest to nieszkodliwy środek przeciwdrobnoustrojowy mający na celu powstrzymanie infekcji florula przy produkcji alkoholu. Głównym aktywnym składnikiem tego środka jest antybiotyk, który jest całkowicie rozpuszczany w procesie destylacji-rektyfikacji. Tak więc w osadzie gorzelniowym nie ma pozostałości antybiotyku. „Frikont” charakteryzuje się wyraźnie wyrażonym działaniem bakteriobójczym wobec bakterii Gram-dodatnich, do których należą bakterie kwasu mlekowego, jako głównej przyczyny infekcji florula w produkcji alkoholu. Lek nie hamuje żywotnej aktywności komórek drożdży. Środek antyseptyczny «Frikont» jest przeznaczony do następujących zastosowań: Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, Przedsiębiorstwa przemysłu destylacyjnego, Produkcja drożdży, Antyseptyka surowców i mediów technologicznych przy produkcji alkoholu z materiałów zawierających skrobię. W porównaniu ze środkami przeciwdrobnoustrojowymi stosowanymi obecnie, jedną z ważnych charakterystycznych cech środka antyseptycznego „Frikont” jest jego szersze spektrum działania pod względem bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, a także flory beztlenowej. Dobór składników agenta dokonywany jest z uwzględnieniem nieuchronnego zniszczenia na końcowych etapach produkcji. W związku z tym składniki przeciwdrobnoustrojowe nie znajdują się w produktach końcowych, a mianowicie w alkoholu i ściekach gorzelniczych. „Frikont” sprzyja rozwojowi drożdży dzięki niszczeniu rywali komórek drożdży, którymi są bakterie: utrzymuje stabilność procesu fermentacji, zapewnia czystość mikrobiologiczną procesu, co zapobiega utracie alkoholu i wpływa na lepsze właściwości organoleptyczne alkoholu. Ponadto brak składników przeciwdrobnoustrojowych w ścieku gorzelniowym nie psuje jego ekologicznych i sanitarnych właściwości jako produktu paszowego dla bydła. Środek antyseptyczny «Frikont» to skuteczny środek chemiczny stosowany przeciwko zanieczyszczeniu florula. Dawkowanie 1-2 g / m2 działa antybakteryjnie dla takich florula jak Bacterium i Lactobacillus. W przypadku innych typów bakterii, które mogą powodować infekcję florula w warunkach procesowych, takie dawkowanie będzie miało działanie bakteriostatyczne, co oznacza, że wzrost i namnażanie bakterii zostanie zahamowane w ciągu 24 godzin. Całkowita ilość florula jest zmniejszona z powodu niszczenia takich bakterii jak Bacterium i Lactobacillus oraz tłumienia innych florula, które nie mają negatywnego wpływu na proces, wydajność i jakość produktów końcowych. Środek antyseptyczny „Frikont” o minimalnym stężeniu (0,0001-0,0002%) ma działanie przeciwbakteryjne na florulę. Sposób przygotowania roztworów roboczych i ich zastosowanie. Wsad rozpuszcza się w 10-krotnie większej ilości wody pitnej o temperaturze nie wyższej niż 40 ° C. Roztwór środka antyseptycznego dodaje się bezpośrednio do kadzi drożdżowej, generatora drożdży i kadzi fermentacyjnej w ilości 1-2 g na 1 m3 zacieru. Tryb i sposób stosowania środka antyseptycznego «Frikont». Środek antyseptyczny dodawany jest do medium procesowego w temperaturze do 40 ° С i zakresie pH 3,5-7,5. Środek antyseptyczny «Frikont» w produkcji alkoholu Zaleca się stosowanie środka antyseptycznego „Frikont” jako środka chemicznego do pracy przed stwierdzonym skażeniem bakteryjnym, mającego na celu stabilizację procesu, a także środka profilaktycznego zapobiegającego zanieczyszczeniu zacieru. Długotrwałe działanie „Frikont” zapewnia zmniejszenie kwasowości podczas procesu produkcyjnego, zwiększenie aktywności drożdży oraz zapobieganie stratom alkoholu. «Frikont» jest szczególnie skuteczny w jednostkach z nieprzerwanym cyklem podczas fermentacji surowca zawierającego skrobię. «Frikont» może przedłużyć żywotność urządzeń procesowych pomiędzy planowanymi procesami dezynfekcji. Tym samym zmniejsza liczbę ostatnich. Środek antyseptyczny „Frikont” hamuje aktywność zanieczyszczającej florula, nie wpływając negatywnie na rozwój komórek drożdży. Ponadto wzrost drożdży jest promowany z powodu niszczenia rywalizującej flory bakteryjnej. Środek należy dozować bezpośrednio do zbiorników fermentacyjnych lub wytwornic drożdży. Warunki wysyłki i przechowywania. Środek antyseptyczny „Frikont” należy przewozić w opakowaniach producenta wszystkimi środkami transportu zgodnie z przepisami przewozowymi obowiązującymi dla danego rodzaju transportu. Środek należy przechowywać w suchym, zamkniętym magazynie w temperaturze od 0 do 25 ° C. Okres przydatności do spożycia. Okres przechowywania «Frikont» wynosi trzy lata.

Reviews (0)

To add a review please sign up or login
0