Czujniki ciśnienia

Czujniki ciśnienia lub presostat to specjalna Automatyka elektromechaniczna, która posiada system kontaktowy, który zmienia swoją pozycję po osiągnięciu ograniczonej kontrolowanej wartości ciśnienia. Przełącznik ciśnienia stosuje się do:

  • systemów hydraulicznych (utrzymanie poziomu oleju w prasie drukarskiej, dźwigu i innych);
  • kotłów (w systemie grzewczym, aby utrzymać poziom wody lub pary w wymaganym zakresie ciśnienia);
  • pompy (w celu monitorowania ich pracy);
  • sektora morskiego (kontrola ciśnienia oleju w separatorach oleju i silnikach wysokoprężnych do kontroli ciśnienia oleju);
  • zastosowania przemysłowe (systemy próżniowe, Sprężarki, systemy chłodzenia, monitorowanie filtrów i uzdatnianie wody).
0