OPTIGAS-Przepływomierz masowy

OPTIGAS - массовый расходомер

Przepływomierze masowe.

  • Dwa rozmiary: (50 kg/min przepływu) lub (120 kg / min)
  • Konwerter sygnału (konwerter) lub wyjścia MODBUS DDC (Direct Data Communication)
  • Wysoka dokładność i szeroki zakres pomiarowy
  • Kompaktowy i niski koszt
  • Łatwa instalacja i regulacja
  • Opracowany we współpracy z producentami stacji napełniania gazem

Warunki stosowania

Środowisko

Sprężony gaz ziemny (metan) lub gaz skroplony (propan-butan)

Zasięg występowania

1 ... 50 kg / min (S15)
2,4 ... 120 kg / min (S25)

Dokładność

0,5% całkowitej dawki: gdzie minimalny prawidłowy przepływ wynosi 1 kg / min (S15)
lub 2,4 kg / min (S25)

Powtarzalność

±0,3% rzeczywistego przepływu + stabilność zera (dla dawki większej niż 10 kg)

Stabilność zera

±0,015% zakresu pomiarowego.
±0,0075 kg / min (S15)
±0,0018 kg/min (S25)

Ciśnienie nominalne

±0,3% rzeczywistego przepływu + stabilność zera (dla dawki większej niż 10 kg)

Stabilność zera

350 barg (508 psig)

Tempera. środowisko pracy

-40…+93°C (-40…+200°F)

Tempera. otoczenie środowisko

-40…+55°C (-40…+130°F) (dla wersji kompaktowej)
-40…+60°C (-40…+140°F) (dla wersji rozstawionej)
This category does not contain any products.
0