Modernizacja kolumny próżniowej z zastosowaniem wypełnienia strukturalnego

Zleceniodawca: Rafineria ropy naftowej

Nazwa kolumny: Kolumna próżniowa

Średnica kolumny: 8200 mm

Problemy produkcyjne:
Z powodu zastosowania zwykłych półek w kolumnie, pojawiły sie niektóre problemy, miedzy innymi: niska wydajność, duży spadek ciśnienia, mała ilość odbieranych frakcji ropy i szeroki zakres frakcji. Oprócz tego, kolor ciężkiej frakcji ropy był głęboki, a zawartość osadu wysoka.

Wyniki modernizacji: Spadek ciśnienia między górą a częściu odpędzającej zmniejszył się do mniej niż 20 mm Hg przy wydajności projektowej oraz polączenie wszystkich linii bocznych stawał bardziej wąskim. Kolor i zawartość pozostałości koksowejfrakcji ciężkiej są znacznie ulepszone. Frakcja lekka 500°C została obniżona z 7% do 4% w pozostałości próżniowej.

więcej>>


Modernizacja instalacji destylacji atmosferycznej (CDU) z zastosowaniem wypełnienia strukturalnego oraz wysokoefektywnych półek ADV (EDV)

Zleceniodawca: Rafineria ropy naftowej

Nazwa kolumny: instalacja destylacji atmosferycznej

Średnica kolumny: 4800 mm

Problemy produkcyjne:
Poprzednie półki instalacji nie zadawalniały potrzeby klientów z powodu małej elastyczności. Spadek ciśnienia stał sie przyczyną dużego przepływu pary i wyjścia małej ilości frakcji lekkich.

Wyniki modernizacji:
Zmodernizowana część instalacji w której były zastosowane wypełnienia posiada większą elastyczność eksploatacyjną i lepsze wyniki rektyfikacji. Maksymalny poziom wydajności został podwyższony o 15 %. Oddzielanie frakcji lekkich wzrosło o 0,5% na bazie surowej ropy naftowej. Wyrażnie zmniejszyło się miszanie frakcji bocznych. Po modernizaji początkowa temperatura wrzenia trzeciej bocznej frakcji została podwyższona o 33°С.

więcej>>