03 lut 2021

ZASTOSOWANIE SPAWANYCH SPIRALNYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA W PRODUKCJI ETANOLU

W produkcji etanolu zastosowanie spiralnych wymienników ciepła znalazło szerokie zastosowanie. Spiralne wymienniki ciepła są podzielone:

  • według sposobu ułożenia-poziome, pionowe, skośne;
  • cech konstrukcyjnych-składane, spawane (lutowane);
  • materiał produkcji - stal konstrukcyjna, stal nierdzewna.

Wiele zakładów produkcji etanolu wykorzystuje składane spiralne wymienniki ciepła. Główne obszary zastosowania to cykle rekuperacyjne (ogrzewanie/chłodzenie wody), chłodzenie brzeczki do temperatury fałdowania przed podaniem do urządzeń fermentacyjnych (urządzeń fermentacyjnych), regulacja temperatury zacieru w procesie fermentacji (fermentacji).

Zalety składanych spiralnych wymienników ciepła obejmują szybki dostęp do spiralnych wymienników ciepła do kontroli wzrokowej i czyszczenia, mycia (dezynfekcji).

Główną wadą składanych spiralnych wymienników ciepła jest stosunkowo duża waga, aw rezultacie dość wysoki koszt.

Na podstawie powyższego możemy wyciągnąć następujący wniosek: dlaczego nie użyć spawanych spiralnych wymienników ciepła do tych samych celów (mniejsza waga i koszt). Koszt spawanego spiralnego wymiennika ciepła jest tańszy niż składany o 40%. Konserwacja nie wymaga materiałów eksploatacyjnych ani czasu na demontaż i montaż. Spawany spiralny wymiennik ciepła może być również obsługiwany przy wyższych wskaźnikach ciśnienia.

Jedynym zastrzeżeniem jest czyszczenie (dezynfekcja). Ale ten problem można rozwiązać, instalując obieg cyrkulacyjny do czyszczenia i dezynfekcji Spiral wymiennika ciepła.

Spawany wymiennik ciepła Uszczelniony wymiennik ciepła