13 sty 2021

JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEMY Z ŻYWIENIEM ROŚLIN!

Systemy hydroponiczne są mniej pobłażliwe niż systemy glebowe, a problemy ze składnikami odżywczymi mogą szybko prowadzić do różnych bolesnych objawów roślin. Z tego powodu skład roztworu odżywczego i regularne monitorowanie roztworu odżywczego i stanu składników odżywczych roślin mają kluczowe znaczenie.

Możesz dostosować ilość składników odżywczych za pomocą naszych systemów hydroponicznych

Uważaj na objawy typowych problemów roślinnych, w tym:

Uszkodzenie Soli Rozpuszczalnych

Powód: uszkodzenie rozpuszczalnych soli może być spowodowane nadmiernym nawozem, słabą jakością wody, gromadzeniem się soli w zbiorczych środowiskach w czasie i/lub niewystarczającym ługowaniem. Nawozy to sole, a w systemach hydroponicznych najczęściej są fertygowane. Gdy woda odparowuje, rozpuszczalne sole mogą gromadzić się w zbiorczych mediach, jeśli nie zostaną wystarczająco wypłukane. Woda nawadniająca może być również bogata w rozpuszczalne sole przyczyniające się do tego problemu.

Objawy: susza chemiczna może wystąpić, gdy poziom rozpuszczalnych soli w podłożu do sadzenia jest nadmierny. W rezultacie zobaczysz więdnięcie roślin pomimo odpowiedniego podlewania. Inne objawy to ciemnozielone liście, martwe i spalone krawędzie liści oraz śmierć korzeni.

Wykrywanie: poziom rozpuszczalnych soli może być monitorowany/mierzony przez śledzenie przewodności elektrycznej (EC) wody nawadniającej, roztworów odżywczych i filtratu (roztworu odżywczego, który wypływa z pojemnika do sadzenia).

Leczenie: rozpuszczalne sole można ługować czystą wodą. Najpierw zidentyfikuj źródło wysokiego poziomu rozpuszczalnych soli i popraw je.

Niedobór Azotu

Powód: niedobór azotu może być spowodowany niedostatecznym nawożeniem, brakiem równowagi składników odżywczych lub nadmiernym ługowaniem.

Objawy: typowymi pierwszymi objawami niedoboru azotu są jasnozielone liście i ogólne zahamowanie wzrostu roślin. Możesz także zobaczyć więdnące i martwe i/lub żółte krawędzie liści.

Wykrywanie: pomiar / monitorowanie przewodności elektrycznej (EP) roztworów odżywczych może pomóc w zapobieganiu niedoborom azotu. Dostosuj poziomy EC, gdy są niskie lub wysokie.

Leczenie: Zidentyfikuj źródło i popraw je. Może to oznaczać dodanie większej ilości azotu do roztworów składników odżywczych. Może to również oznaczać, że antagonistyczny składnik odżywczy jest nadmiar w roztworze odżywczym.

Niedobór Wapnia

Powód: niedobór wapnia może być spowodowany niewystarczającym nawożeniem, brakiem równowagi składników odżywczych lub niskim pH. Wiąże się to również z zarządzaniem wilgotnością, wysoką temperaturą i niskim przepływem powietrza. Wapń jest ruchomym składnikiem odżywczym i jest transportowany przez roślinę w tkankach wodociągowych. Owoce i liście rywalizują o wodę. Niska wilgotność względna i wysokie temperatury mogą prowadzić do zwiększenia szybkości transpiracji i przemieszczania się liści. W takim przypadku niedobór wapnia może rozwinąć się w owocach.

Objawy: Objawy niedoboru wapnia zwykle zaczynają się od brązowych krawędzi liści nowej rośliny lub na dnie owocu. Świetnymi tego przykładami są tipburn w sałatce i zgnilizna kwiatów w pomidorach i papryce. W miarę postępu objawów mogą pojawić się brązowe martwe plamy na liściach.

Wykrywanie: monitoruj środowisko i przeprowadzaj analizę roślin

Leczenie: prawidłowe pH w roztworach odżywczych wynosi od 5,0 do 7,0. W razie potrzeby zastosuj nawóz. W szklarniach przepływ powietrza może być niski, a wprowadzenie poziomego przepływu powietrza z prędkością od 0,3 do 1 m / s na poziomie roślin może zakłócić warstwę graniczną roślin i zwiększyć szybkość transpiracji, aby uniknąć niedoboru wapnia w sałatce. Kluczem do tego jest to, że przepływ powietrza musi być jednolity, aby rośliny mogły rosnąć równomiernie.

Tipburn sałaty jest spowodowany niedoborem wapnia

Zdjęcie 2. Tipburn sałaty jest spowodowany niedoborem wapnia

Niedobór Żelaza

Powód: najczęstszą przyczyną niedoboru żelaza jest wysokie pH medium i / lub wody nawadniającej. Może to być również spowodowane brakiem równowagi składników odżywczych.

Objawy: niedobór żelaza objawia się u roślin w postaci żółknięcia między żyłami liści. Poszukaj tego objawu, aby pojawił się jako pierwszy przy Nowym wzroście.

Wykrywanie: monitoruj środowisko i przeprowadzaj analizę roślin.

Leczenie: Dostosuj pH roztworu odżywczego. W razie potrzeby zastosuj nawóz żelazny.

Hydroponiczna bazylia i hydroponiczne pomidory

Zdjęcie 3. (Po lewej) ta hydroponiczna bazylia została poważnie dotknięta niedoborem żelaza. Po dodaniu żelaza do wody nie miało to wpływu na nowy wzrost. (Po prawej) hydroponiczne pomidory pokazujące koniec kwitnienia zgnilizny.

Niedobór Magnezu

Powód: magnez może być spowodowany wysokim pH pożywki i / lub brakiem równowagi składników odżywczych.

Objawy: poszukaj żółknięcia między żyłami liści jako objawu niedoboru magnezu. Niedobór magnezu zwykle pojawia się najpierw na dolnych i środkowych liściach, co pomaga odróżnić go od niedoboru żelaza.

Wykrywanie: monitoruj środowisko i przeprowadzaj analizę roślin.

Leczenie: Dostosuj pH roztworu odżywczego. W razie potrzeby zastosuj nawóz żelazny.

Toksyczność Boru

Powód: toksyczność boru jest spowodowana nałożeniem zbyt dużej ilości boru na rośliny. Spośród składników odżywczych powszechnie stosowanych jako nawóz BOR ma najwęższy zakres między niedoborem a toksycznością. Bor można łatwo nakładać nadmiernie. Sprawdź i dokładnie sprawdź obliczenia nawozu przed zastosowaniem. Może być również w wodzie nawadniającej. Ważne jest, aby sprawdzić poziom wody w źródle przed użyciem i wziąć pod uwagę zawartość boru w wodzie podczas dodawania nawozu borowego.

Objawy: Objawy токсичности Бора - желтые и мертвые пятна на краях листьев. Вы также можете увидеть снижение роста корней.

Wykrywanie: monitoruj środowisko i przeprowadzaj analizę roślin.

Leczenie: zidentyfikuj źródło nadmiaru boru i napraw go.